Waterbeleid


Voor het waterbeleid is het provinciaal regionaal waterplan leidend. Verder is de grondwatervisie een belangrijke uitwerking van de Omgevingsvisie. Drenthe werkt in het kader van het nationale Deltaprogramma ook mee aan het ontwikkelen van het deelprogramma zoetwater.

Het regionaal waterplan

Ook Drenthe heeft een regionaal waterplan. Dit plan maakt deel uit van de Omgevingsvisie 2014. Het regionaal waterplan bevat de hoofdlijnen van het Drentse waterbeleid en de ruimtelijke vertaling daarvan. Voor de beekdalen bijvoorbeeld wil Drenthe ruimte behouden voor water en is er geen ruimte voor dorp- of stadsuitbreiding.

Het regionaal waterplan staat uitgebreid stil bij ons veranderend klimaat en hoe we de gevolgen daarvan kunnen opvangen. Door de beken zo natuurlijk mogelijk in te richten willen de waterschappen en de provincie het water zo veel mogelijk bovenstrooms vasthouden. Verder hebben de waterbeheerders benedenstrooms waterbergingsgebieden aangelegd om overtollig water tijdelijk op te vangen.

Peizermaden 24-05-12 (6)

Het grootste waterbergingsgebied ligt in de Eelder- en Peizermaden en kan maximaal zeven miljoen kubieke meter overtollig water opvangen.

Grondwatervisie

In de Grondwatervisie heeft de provincie Drenthe vastgelegd hoe ze de komende jaren voldoende zoet grondwater kan behouden en gebruiken voor ruimtelijke-economische ontwikkeling, zoals de landbouw, industrie en het opslaan van energie.

Kwel Oosterholten 22-5-07 (1)

Deltaprogramma

In de zomer heeft Drenthe regelmatig te maken met een watertekort. Via de Drentse kanalen voeren de waterschappen en de provincie dan water aan vanuit het IJsselmeer. Zo zorgen we ervoor dat een deel van de Drentse landbouw voldoende water heeft. Het is overigens de vraag of we met het veranderend klimaat nog steeds voldoende water uit het IJsselmeer kunnen pompen. Deze vraag en de vraag of we meer water binnen de provincie Drenthe moeten vasthouden onderzoeken de waterbeheerders in het nationale Deltaprogramma