Drainage en beregening


Tijdens droogte en tekort aan regen kunt u als agrariër behoefte hebben aan beregening met grondwater om verdroging van gewassen te voorkomen. Om grondwater te kunnen onttrekken is het noodzakelijk om een beregeningsput te slaan. Tevens kan het ook voorkomen dat een perceel te nat is. Er is dan behoefte aan ontwatering. Het plaatsen van een drainage kan dan uitkomst bieden. Het plaatsen van een beregeningsput en/of drainage kan effect hebben op kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden. Hieronder vindt u informatie over welke acties vereist zijn voordat u begint met het plaatsen of vervangen van een drainage of beregeningsput. Er zijn verschillende regels van toepassing waarvoor verschillende partijen verantwoordelijk zijn.

Wilt u grondwater gebruiken voor beregening of draineren?

Dan is het belangrijk om te weten of de locatie binnen een gebied ligt met een bijzondere bescherming of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied:

Hieronder vindt u een stappenplan waarin u kunt onderzoeken of beregening of drainage mogelijk is op de locatie en of er vervolgstappen nodig zijn.

Wanneer kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen?

Voor een voortoets voor een locatie in een van de onderzoekszones kunt u een vergoeding van de provincie Drenthe krijgen. Afhankelijk van het type toets bedraagt de vergoeding maximaal 3.000 euro of 5.000 euro. De regeling kent een jaarlijks subsidieplafond van 50.000 euro. Doorloop onderstaand stappenplan om te kijken of u recht heeft op de tegemoetkoming.