Grondwater onttrekken


In Nederland gebruiken we ons grondwater intensief. De waterbedrijven, het bedrijfsleven, de landbouw en particulieren onttrekken grondwater voor ons drinkwater, om te koelen, als proceswater om gewassen te beregenen en voor warmte-koudeopslag WKO.

Bedrijven

Drinkwaterput 01-03-11 (1)

Het is belangrijk dat onze grondwatervoorraad beschikbaar blijft voor hoogwaardige toepassingen, zoals voor het maken van drinkwater en als grondstof voor de voedingsmiddelenindustrie. Drenthe stimuleert daarom dat bedrijven die grondwater onttrekken voor de koeling van hun bedrijfsprocessen een andere oplossing zoeken.  Het beleid van de provincie kunt u vinden in de Omgevingsvisie en de regels in de Provinciale Omgevingsverordening.

Wil uw bedrijf grondwater onttrekken dan kunt u contact opnemen met uw waterschap. Bent u van plan om meer dan 150.000 kubieke meter grondwater per jaar te onttrekken of wilt u grondwater gebruiken voor een warmte- en koude opslagsysteem, vraag dan een watervergunning aan.