Grondwater onttrekken


In Nederland gebruiken we ons grondwater intensief. De waterbedrijven, het bedrijfsleven, de landbouw en particulieren onttrekken grondwater voor ons drinkwater, om te koelen, als proceswater om gewassen te beregenen en voor warmte-koudeopslag WKO.

Bedrijven

Drinkwaterput 01-03-11 (1)

Wil uw bedrijf grondwater onttrekken dan kunt u contact opnemen met uw waterschap. Bent u van plan om meer dan 150.000 kubieke meter grondwater per jaar te onttrekken? Dan moet u contact opnemen met de provincie. Dit is vastgelegd in de Waterwet en de Provinciale Omgevingsvisie.