Milieu


De kwaliteit van het milieu in Drenthe is goed. Dat willen we graag zo houden. De provincie Drenthe werkt eraan om het milieu te bewaren en te verbeteren. Dat doen we samen met gemeenten, waterschappen en andere partijen. ​​​​​​​

Ons milieubeleid richt zich met name op de volgende dingen: het op tijd inspelen op veranderingen in de ruimtelijke ordening, het opnemen van eisen in milieuvergunningen, het aanpakken van situaties die niet aan de milieunorm voldoen (bijvoorbeeld bodemsanering) en het concentreren van milieuhinderlijke bedrijven en het scheiden van milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen).

Afval

Afval

Informatie over beleid rondom afval

Geluid

Geluid

Informatie over geluid(sbelasting)

Licht

Licht

Informatie over licht(hinder)

Lucht

Lucht

Informatie over luchtkwaliteit

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage

Wat is een milieueffectrapportage (m.e.r.)?

TT

TT-circuit

TT-circuit en de omgeving

Veiligheid

Veiligheid

Beleid rondom externe veiligheid

Subsidie verwijdering asbestdaken Drenthe

De provincie Drenthe wil graag dat asbestdaken verwijderd worden. Wie in Drenthe woont kan hiervoor een speciale lening aanvragen. Hiervoor is de subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken Drenthe, ook wel Asbestregeling Drenthe genoemd. Deze lening heeft aantrekkelijke voorwaarden en een vaste lage rente.

Centraal Meldpunt Milieuklachten

Hebt u last van stank van een bedrijf? Of hebt u last van lawaai? Bel dan het Centraal Meldpunt Milieuklachten. Het meldpunt is dag en nacht bereikbaar. Buiten kantooruren is het nummer doorgeschakeld naar het callcenter.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) voert het milieubrede takenpakket, inclusief bodemtaken uit voor alle Drentse gemeenten en de provincie. Voor het aanvragen van milieuvergunningen of voor milieumeldingen, - vragen en -klachten blijft de provincie of uw gemeente wel het eerste aanspreekpunt.