Asbestverwijdering


Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden in Nederland en is veel asbesthoudend materiaal verwijderd en opgeruimd. Dat geldt echter niet voor asbestdaken, terwijl deze daken, vooral bij veroudering zorgen voor (gezondheids) risico’s in de omgeving. Hoe ouder het dak, hoe meer asbestvezels vrijkomen door (natuurlijke) verwering. Het is daarom verstandig om deze daken te verwijderen en kansen voor verduurzaming te benutten. Op deze pagina vindt u informatie over het verwijderen van een asbestdak en leest u meer over de asbestdakenregeling van provincie Drenthe.

Asbest verwijderen in Het Sticht in Assen en Weerdinge

In de wijk Het Sticht in Assen en het dorp Weerdinge hebben eigenaren van asbestdaken de handen ineengeslagen en samen een plan gemaakt voor het verwijderen van asbest. In een filmpje vertellen betrokkenen hoe zij dit hebben aangepakt. Zij vertellen waar u onder andere rekening mee moet houden bij het vervangen van een dak en wat voor mogelijkheden er zijn voor gezamenlijke opdrachtverlening en inkoop van materialen met bijvoorbeeld de buren.

In de wijk Het Sticht in Assen hebben bewoners voor het verwijderen van asbest op de daken van hun woningen gebruik gemaakt van de Asbestdakenregeling Drenthe.

De inwoners van Weerdinge hebben gezamenlijk afspraken gemaakt met een saneerder voor de verwijdering van asbestdaken op hun schuurtjes.

Wilt u meer weten over het initiatief in Weerdinge neem dan contact op met Johan Haan via asbestcoach@asbestwegermee.nl

Asbestdakenkaart Drenthe

In 2016 heeft de provincie Drenthe in samenwerking met alle Drentse gemeenten een inventarisatie uitgevoerd om een overzicht te krijgen van aanwezige asbestverdachte daken. Wilt u weten of u ook een asbestverdacht dak heeft, kijk dan op de Asbestdakenkaart Drenthe

Klopt de informatie op de kaart niet, omdat u op uw kavel geen dak(en) van asbest hebt of dat uw dak al is vervangen, dan kunt u dit via deze kaart aan ons doorgeven (via ‘reageren op de kaart’). Wij horen het ook graag als u meer daken heeft die niet op de kaart staan.

Asbestdakenregeling

De provincie Drenthe heeft een Asbestdakenregeling in de vorm van een lening beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken. In deze regeling is het mogelijk om een deel van de lening in te zetten voor de aanschaf van zonnepanelen. Op deze manier is het verwijderen van een asbestdak te combineren met het verstevigen van de dakconstructie en het plaatsen van zonnepanelen. De materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van zonnepanelen mogen maximaal 50% bedragen van de totale sanerings- en vervangingskosten.

Asbest verwijderen

U mag als particulier zelf uw asbestdak verwijderen als het oppervlak aan asbestplaten kleiner is dan 35 m2 en het om hecht gebonden en geschroefde platen gaat. Voldoen de asbestplaten daar niet aan, dan mag alleen een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf het asbest verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen, dien dan altijd een sloopmelding in bij de gemeente. Dit kan het asbestverwijderingsbedrijf ook voor u regelen.

Als u aan de voorwaarden voor het zelf verwijderen voldoet en van de gemeente een toestemmingsbrief heeft ontvangen, mag u starten met asbest verwijderen. In de gemeenten Assen en Meppel kunt u met de goedgekeurde melding gebruik maken van een handige box met materialen zoals overalls en handschoenen.

Voor zakelijke eigenaren geldt dat alleen een asbestverwijderingsbedrijf het werk mag uitvoeren.

Bent u huurder?

Als u huurder bent, is het verstandig om met uw verhuurder contact op te nemen over de plannen die zij hebben voor hun vastgoed. Heeft u in het verleden als huurder een schuurtje met een asbestdak geplaatst? Dan bent u (vaak) zelf verantwoordelijk voor de vervanging ervan. Informeer hiernaar bij uw verhuurder.

Aanpak asbestdaken blijft noodzakelijk

TNO heeft onderzoek gedaan naar de verwering en verspreidings- en blootstellingsroutes van asbest(vezels) die vrijkomen uit verwerende asbestdaken van schuren, stallen en woningen. Hieruit blijkt dat naast de leeftijd van het dak ook weersomstandigheden een grote rol spelen bij de verwering van het dak, en daarmee het vrijkomen van asbestvezels. De emissie van asbest door uitspoeling via regenwater is verreweg de meest dominante route. Hierdoor komen asbesthoudende restanten en -vezels in de bodem of slib terecht. De verspreiding van asbestvezels van asbestdaken naar de lucht is beperkt.