Subsidie Verwijdering asbestdaken Drenthe


Asbestdaken verwijderen met een voordelige lening. Dat kan als je eigenaar bent van een gebouw met een asbestdak in Drenthe. Je kunt leningen afsluiten met een vaste lage rente, die je bovendien boetevrij eerder kunt aflossen. De verplichting om voor 2024 je asbestdak te verwijderen is voorlopig in de ijskast gezet. Dat heb je vast wel gehoord. Maar de provincie Drenthe vindt asbestsanering belangrijk en komt je daarom tegemoette.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Let op: eerst aanvragen, dan pas saneren! Is er al werk verricht, dan kan het SNN de aanvraag niet in behandeling nemen. (Heb je alvast een inventarisatierapport op laten stellen dan is dat geen probleem.)
 • De offerte voor sanering is opgevraagd bij een gecertificeerd asbestspecialist.
 • Leningen tot € 20.000 worden verstrekt in de vorm van een consumptieve lening, die in maximaal 15 jaar moet worden afgelost.
 • Leningen van meer dan € 20.000 worden verstrekt als een hypothecaire lening, die in maximaal 30 jaar moet worden afbetaald.
 • Er kan ook een lening aangevraagd worden voor een verzilverlening of maatwerklening.
 • De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) De productspecificaties en voorwaarden van SVn zijn daarom van toepassing.
 • De door SVn vastgestelde rente wordt verhoogd met een opslag van 0,1% om risico’s af te dekken.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Materialen, werkzaamheden en verplichtingen voor, of behorende bij het saneren van het asbestdak en of verticale gevel;
 • Materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van een vervangend dak, gevelpanelen of verticale gevel;
 • Het versterken van de dakconstructie;
 • Materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van isolatiemateriaal ten behoeve van het vervangende dak of verticale gevel;
 • Een bouwkundig advies met betrekking tot de sanering of het nieuw te plaatsen dak of verticale gevel;
 • Materialen en werkzaamheden voor het slopen van het gebouw of de verticale gevel, het afvoeren van materiaal en het egaliseren van het terrein;
 • Legeskosten voor de noodzakelijke vergunningen;
 • Kosten ten behoeve van de financiering;
 • De voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging bij een asbestdak als gevolg van erosie van het asbestdak binnen 2 meter van het gebouw;
 • Het schoonmaken of het verwijderen van riet gelegen onder een asbestdak;
 • Materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van zonnepanelen.
 • De natuurtoets om te bepalen of beschermde soorten nadelige gevolgen ondervinden van de activiteit.

Veelgestelde vragen over de Uitvoeringsregeling Verwijdering Asbestdaken Drenthe

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Subsidieplafond 2024: € 2.800.000,00.

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21