Energietransitie in Drenthe


Wonen, werken en leven, energiebronnen en energiedragers, energie-infrastructuur, de grootverbruikers in Drenthe en duurzame mobiliteit: dat zijn de focusgebieden van de Energie-agenda 2024 – 2027. De nieuwe energie-agenda, getiteld ‘Samen bouwen aan de energietransitie’ werd 14 mei vastgesteld door Gedeputeerde Staten en wordt in juli ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

De urgentie om de energievoorziening en -vraag te veranderen is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. En hoewel we het vervolg voortvarend willen aanpakken, moeten we ook realistisch blijven. De beschikbaarheid van voldoende energie en transportcapaciteit is namelijk niet langer vanzelfsprekend, maar wel voorwaardelijk voor groei en verduurzaming van de Drentse maatschappij. Deze agenda richt zich dan ook op het bouwen van een duurzaam energiesysteem, dat put uit hernieuwbare bronnen en dragers, voor de gehele Drentse samenleving.

De inspanningen uit de energie-agenda dragen bij aan het volgende doel: in 2030 wordt 40% van ons energiegebruik hernieuwbaar geproduceerd en in 2050 is Drenthe energieneutraal. Dat wil zeggen; we produceren net zoveel hernieuwbare energie, als we gebruiken voor wonen, leven en werken.

Wonen, werken en leven

Het verduurzamen van de woon- en werkomgeving

Energiebronnen en energiedragers

De groei in productie van groene energie

Waterstof

De energiedrager van de toekomst

Energie-infrastructuur

Een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem

Grootverbruikers in Drenthe

Het verduurzamen van de industrie

Energie en mobiliteit

Samen onze energie en mobiliteit veranderen

Energiefonds Drenthe

Het energiefonds van Provincie Drenthe