Energietransitie in Drenthe


Energie-agenda 2024 – 2027: Samen bouwen aan de toekomst

We werken aan de energietransitie in Drenthe volgens de Energie-agenda 2024 – 2027. Deze agenda richt zich op vijf belangrijke gebieden in Drenthe: wonen, werken en leven, energiebronnen en energiedragers, energie-infrastructuur, grootverbruikers en duurzame mobiliteit. Deze agenda is goedgekeurd door het provinciebestuur op 14 mei 2024 en op 10 juli 2024 door Provinciale Staten.

Het is steeds dringender om onze energievoorziening en -vraag aan te passen. Hoewel we snel vooruit willen, moeten we ook realistisch blijven. Voldoende energie en transportcapaciteit zijn niet meer vanzelfsprekend, maar wel noodzakelijk voor de groei en verduurzaming van Drenthe. Daarom richt deze agenda zich op het bouwen van een duurzaam energiesysteem met hernieuwbare energiebronnen voor iedereen in Drenthe.

De doelen van de Energie-agenda zijn duidelijk: in 2030 wordt 40% van ons energiegebruik hernieuwbaar geproduceerd en in 2050 is Drenthe energieneutraal. Dat betekent dat we net zoveel hernieuwbare energie produceren als we gebruiken voor wonen, werken en leven.

Wonen, werken en leven

Het verduurzamen van de woon- en werkomgeving

Energiebronnen en energiedragers

De groei in productie van groene energie

Waterstof

De energiedrager van de toekomst

Energie-infrastructuur

Een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem

Grootverbruikers in Drenthe

Het verduurzamen van de industrie

Energie en mobiliteit

Samen onze energie en mobiliteit veranderen

Energiefonds Drenthe

Het energiefonds van provincie Drenthe