Energietransitie


In Drenthe zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet in de energietransitie. We gebruiken minder fossiele brandstoffen in onze woningen, we leveren een omvangrijke EU-bijdrage aan innovatie wat betreft waterstof en groeien enorm in de ontwikkeling van wind- en zonne-energie.

Ons doel: in 2030 wordt 40% van ons energiegebruik hernieuwbaar geproduceerd en in 2050 is Drenthe energieneutraal. Dat wil zeggen; we wekken net zoveel energie op, als dat we gebruiken aan wonen, leven en werken.

Energietransitie-agenda 2020 - 2023

Als provincie hebben we een energietransitie-agenda met 5 speerpunten, waar we deze collegeperiode op in zetten. Deze energietransitie-agenda richt zich specifiek op nieuwe vormen van energie en niet op duurzaamheid in het algemeen. De speerpunten zijn gebouwde omgeving, MKB en industrie, hernieuwbare energie, het energiesysteem van de toekomst en communicatie. Ieder speerpunt heeft zijn eigen focuspunten.

De realisatie van de energietransitie kunnen we niet alleen. We werken samen met inwoners en bedrijven, we ondersteunen, delen kennis en helpen mee aan de ontwikkelingen. We pakken samen door, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening in Drenthe.

Download hier de Energietransitie-agenda (pdf, 1 MB)