Energietransitie


In Drenthe zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet in de energietransitie. We gebruiken minder fossiele brandstoffen in onze woningen, we leveren een omvangrijke EU-bijdrage aan innovatie wat betreft waterstof en groeien enorm in de ontwikkeling van wind- en zonne-energie. We werken aan de hand van de energietransitie-agenda 2020-2023 die in mei 2020 door Provinciale Staten van Drenthe vastgesteld.

Een ambitieuze agenda die laat zien hoe de provincie Drenthe de energietransitie wil versnellen en waar Drenthe wil staan in 2030 en 2050. Drenthe wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit houdt in dat net zoveel hernieuwbare energie wordt geproduceerd als wordt gebruikt om te wonen, leven en werken.

In de agenda zijn de speerpunten uitgewerkt waarlangs de provincie wil werken aan deze ambitie: Gebouwde omgeving, MKB en industrie, Hernieuwbare energie, Energiesysteem van Drenthe en Communicatie.

Resultaten/ontwikkelingen in de energietransitie in Drenthe 2021

De uitvoering van de energietransitie-agenda 2020-2023 is in volle gang. In 2021 zijn er diverse stappen gezet binnen de energietransitie in Drenthe en mooie resultaten behaald. Daarnaast zijn er ook nog volop ontwikkelingen. Niet alle projecten verliepen zoals gepland en natuurlijk loopt een flink aantal ook gewoon door in de komende jaren. We presenteren in één pdf de resultaten en ontwikkeling van het jaar 2021.

Bekijk alle resultaten en ontwikkelingen via deze pdf. (pdf, 2.2 MB)

Gebouwde omgeving

Het verduurzamen van de woonomgeving

Energiesysteem

Een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem

MKB en industrie

Het verduurzamen van het bedrijfsleven

Communicatie

Samen doorpakken

Hernieuwbare energie

De groei in productie van groene energie

Energiefonds Drenthe

Het energiefonds van Provincie Drenthe

Nieuws