Drentse Zonneroute A37


Het project ‘Drentse Zonneroute A37’ onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37, op een traject van 42 km tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Op het traject kan naar verwachting 176 megawatt aan zonne-energie worden opgewerkt, wat overeenkomt met stroom voor ruim 45.000 huishoudens. Voor de zogeheten landschappelijke inpassing van de panelen hebben inwoners uit de omgeving van de weg en andere betrokkenen wensen en ideeën aangedragen die de basis zijn voor het Esthetisch Programma van Eisen. Dit 'eisenpakket' geeft de kaders aan waarbinnen de zonnepanelen langs de A37 landschappelijk moet worden ingepast.

PIP Drentse zonneroute A37 vastgesteld door Provinciale Staten

Provinciale Staten hebben op woensdag 13 april 2022 het Provinciaal Inpassingsplan ‘Drentse Zonneroute A37’ vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt van dinsdag 26 april 2022 tot en met dinsdag 7 juni 2022 ter inzage voor iedereen.

Het plan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Vul op deze website onder plannaam of nummer het woord zonneroute in of de IMRO-code: NL.IMRO.9922.IPDRENTSEZONNEROUTEA37.VA01.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid de stukken in te zien op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur in het provinciehuis in Assen (Westerbrink 1 in Assen) en in de gemeentehuizen van Hoogeveen (Raadhuisplein 1 Hoogeveen) , Emmen (Raadhuisplein 1 Emmen) en Coevorden(Kasteel 1 Coevorden).

Beroep

In de periode van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de raad van State. Het beroepschrift kan worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres is: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State draagt zorg voor het doorsturen van uw beroepsschrift naar de provincie Drenthe. Meer informatie over het instellen van beroep vindt u op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Het vastgestelde provinciaal inpassingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn.

Samenwerking

In dit project werken provincie Drenthe, gemeente Coevorden, gemeente Hoogeveen, gemeente Emmen, de netbeheerder Enexis en RENDO samen met de rijkspartijen Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijksvastgoedbedrijf. Met het project geven de partijen samen invulling aan regionale- en nationale klimaatambities en leveren een bijdrage aan de energietransitie.

Een kijkje in de mogelijke toekomst

Om u een indicatie te geven van hoe een zonnepark in de bermen van de A37 eruit zou kunnen zien, is een visualisatie gemaakt. Vanaf verschillende plekken op en langs de A37 krijgt u een beeld hoe het eruit kan komen te zien.

Meer informatie en contact

Het project is onderdeel van het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond, waarin het Rijk onderzoekt hoe rijksgrond kan worden ingezet voor energieopwekking. Meer informatie daarover is te vinden op de website Hernieuwbare energie op rijksgrond. Heeft u vragen over het project Drentse Zonneroute A37 dan kunt u mailen naar info@Drentsezonneroutea37.nl