Netcongestie


Door de sterke groei van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk in Drenthe de elektriciteitsproductie niet aan en ontstaat zogeheten netcongestie. Dat wil zeggen dat er te weinig ruimte is op het elektriciteitsnetwerk om projecten voor duurzame energieopwekking te kunnen realiseren. Ook kan er geen energie terug geleverd worden en kunnen veel initiatiefnemers niet of niet tijdig gebruik maken van de SDE++ subsidiebeschikking.  Om dit probleem op te lossen wordt er door de netbeheerders (Tennet, Enexis en Rendo) hard gewerkt aan het verzwaren en verbeteren van het elektriciteitsnetwerk in Drenthe. De realisatie van deze verzwaring kost tijd. Om in de tussentijd toch stappen te maken in de energietransitie en initiatiefnemers te helpen en ondersteunen kijkt provincie Drenthe naar alternatieven voor een netaansluiting met de mogelijkheid om terug te leveren aan het net.

Subsidieregeling Stimulering CO2 reductie MKB en oplossingen netcongestie

Om initiatiefnemers van projecten voor energieopwek te helpen en ondersteunen stelt de provincie de subsidieregeling Stimulering CO2 reductie MKB en oplossingen netcongestie’ open. Initiatiefnemers kunnen vanuit deze regeling subsidie aanvragen voor een haalbaarheid-onderzoek door een professionele adviseur naar alternatieve aansluitmogelijkheden. Hiervoor kunnen zij een subsidie van maximaal 90% van de subsidiabele advieskosten aanvragen met een maximum van € 4.500, --In totaal is er €70.000 beschikbaar in de regeling voor projecten die te maken hebben met netcongestie.

Voorbeelden

Er zijn diverse voorbeelden van alternatieve aansluitmogelijkheden voor projecten in het kader van energieopwek. Eén van die voorbeelden is een wijziging van grootverbruikersaansluiting naar een kleinverbruikersaansluiting met een batterijsysteem. Hoe dat eruit ziet kunt u bekijken in het onderstaande filmpje van voetbalvereniging Nieuw Buinen en het bijgevoegde plaatje

Drenthe zoekt adviesbureaus voor oplossingen voor netcongestie bij duurzame energieopwekking

Door de sterke groei van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk in provincie Drenthe de elektriciteitsproductie niet aan en ontstaat netcongestie (transportschaarste). Het gevolg is dat veel duurzame projecten op dit moment niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet en/of niet tijdig gebruik kunnen maken van hun subsidiebeschikking. Om dit probleem op te lossen is provincie Drenthe op zoek naar enthousiaste adviesbureaus die ervaring hebben in het ondersteunen van initiatiefnemers bij de uitwerking van oplossingen voor netcongestie.

Handreiking ‘Tien mogelijke oplossingen bij netcongestie’

De provincie heeft een handreiking opgesteld met tien mogelijke oplossingen die bij kunnen dragen aan het optimaliseren van het lokale gebruik van duurzame energie en aan het verminderen van de noodzaak om stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. In de handreiking vindt u ook een aantal praktijkvoorbeelden van duurzame Drentse initiatieven die hun project door een slimme combinatie van oplossingen toch kunnen realiseren.