Netcongestie


Het Drentse elektriciteitsnetwerk zit vol. De capaciteit is bereikt en dus kan de stroom nergens naartoe. Je kunt het vergelijken met filevorming op het elektriciteitsnet. Dit noemen we netcongestie.

Er zijn twee soorten netcongestie: afnamecongestie en teruglevercongestie. Bij afnamecongestie kunnen nieuwe afnemers met een grootverbruikaansluiting (of bestaande afnemers die willen uitbreiden) geen elektriciteit afnemen. Bij teruglevercongestie kan er geen elektriciteit meer bij op het net.

Wat doet provincie Drenthe hieraan?

Dit probleem speelt in heel Nederland. Daarom is er een Landelijk Actieprogramma Netcongestie opgesteld. In Drenthe hebben we een Drents Actieprogramma Netcongestie (DAN) opgesteld. De DAN is een document met een overzicht van wat we samen met partners doen op het gebied van netcongestie. Hiermee geven we invulling aan het landelijk actieprogramma. Bijvoorbeeld door ondernemers te ondersteunen met subsidies en kennis, door investeringen in netinfrastructuur te prioriteren en door een versnellingsteam voor netverzwaringsprojecten in te richten.

We werken aan het probleem netcongestie op drie manieren:

 • Sneller bouwen
 • Sterker sturen
 • Flexibele capaciteit vergroten

Waarom is netcongestie een probleem?

Netcongestie is een probleem, omdat we juist meer ruimte op het elektriciteitsnetwerk nodig hebben. We willen namelijk meer elektriciteit opwekken met zonne- en windenergie. Bedrijven, woningen, scholen, buurthuizen en andere maatschappelijke gebouwen willen verduurzamen en elektrificeren. Nieuwe bedrijven willen een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Maar dat kan niet als het elektriciteitsnetwerk vol zit.

Daarom willen we dit probleem aanpakken. Er zijn diverse belemmeringen die dat moeilijk maken. Uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk vraagt om ruimte, die er vaak niet is. Het verkrijgen van een vergunning duurt lang. Er is sprake van stikstofproblematiek, personeelstekort en materiaaltekort.

Drents Actieprogramma Netcongestie

Het Drents Actieprogramma Netcongestie hebben we samengevat op bovenstaande infosheet. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Geïnteresseerd in het volledige programma?

Download het volledige Drents Actieprogramma Netcongestie (pdf, 304 kB)

Contact

Wilt u meer weten over mogelijke oplossingen bij belemmeringen door netcongestie of over de subsidieregeling, neem dan contact op met Irin Bouwman of Sander Bijkerk via telefoonnummer 0592-365555 of via post@drenthe.nl o.v.v. 'netcongestie'.

Handreiking ‘Acht mogelijke oplossingen bij netcongestie’

De provincie heeft een handreiking opgesteld met mogelijke oplossingen die bij kunnen dragen aan het optimaliseren van het lokale gebruik van duurzame energie en aan het verminderen van de noodzaak om stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. In de handreiking vindt u ook een aantal praktijkvoorbeelden van duurzame Drentse initiatieven die hun project door een slimme combinatie van oplossingen toch kunnen realiseren.

Adviesbureaus

Wilt u hulp van een adviesbureau bij oplossingen voor netcongestie? Hieronder vindt u een lijst van adviesbureaus (let op; deze lijst is samengesteld uit bedrijven die zichzelf aanmelden). Deze bedrijven hebben ervaring in het ondersteunen van initiatiefnemers bij de uitwerking van oplossingen voor netcongestie.

Denkt u als adviesbureau een pragmatische bijdrage te kunnen leveren aan oplossingen voor netcongestie aan te kunnen leveren? Vul dan dit formulier in. Wij vragen u om op dit formulier onder meer aan te geven wat uw ervaring en kennis is in dergelijke duurzame projecten. Zodra het in orde is, voegen wij uw aanmelding toe op de lijst.

Project: Ortese

Emmen is een uniek gebied in Nederland: alle elementen van het Nederlandse energiesysteem zijn er aanwezig op enkele vierkante kilometers. Dat biedt kansen om vraag en aanbod van energie slimmer op elkaar af te stemmen in het gebied. Een slimmer en efficiënter energiesysteem is nodig om niet vast te lopen richting 2050. In sommige gevallen kunnen we ondernemers nu al helpen om een innovatieve oplossing voor netcongestie te vinden. In andere gevallen gaat het om oplossingen die technisch of juridisch nog niet kunnen, of die we nog niet kennen. Die oplossingen willen we met digitaliseringsoplossingen gaan testen en ontwerpen. De inzichten die we opdoen bieden perspectief voor andere gemeenten in en buiten Drenthe.

Als onderdeel van het Drents Actieprogramma Netcongestie neemt de provincie samen met de gemeente Emmen het initiatief om dit project in 2024 verder uit te werken. De Topsector Energie, Enexis en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn hier ook bij betrokken. In de startnotitie zijn de contouren van het project geschetst. Via onderstaande link kunt u de startnotitie downloaden.

Regelingen en financiering

Er zijn verschillende (subsidie)regelingen om bedrijven te ondersteunen bij energiebesparing en verduurzaming. We zetten de regelingen hieronder voor u op een rijtje.

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling voor oplossingen bij netcongestie.

Meer informatie over deze regelingen en over het indienen van een aanvraag is te vinden op het subsidieloket.

Subsidie Energiestudies industriële bedrijven

 • Voor bedrijven met een jaarlijkse energierekening vanaf 200.000 euro.
 • Met subsidie kunnen bedrijven onderzoek laten doen naar energiebesparingsmogelijkheden binnen het productieproces.
 • De subsidie is maximaal € 30.000,-- per productielocatie.
  (50% subsidiabele kosten).

MKB Advies Voucher

 • Voor ondernemers uit het mkb (midden- en kleinbedrijf) in Drenthe.
 • De voucher geldt voor advies ten behoeve van een bedrijfsontwikkeling die aansluit op tenminste één van de thema’s Groen, Slim en Impact.
 • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 3.000,-Het minimale subsidiebedrag is €1.000,-.
 • De regeling loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

Subsidie Oplossingen belemmeringen door netcongestie

 • Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van het technisch oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit, of voor batterijen of voor de realisatie van een andere oplossing.
 • Er is € 150.000,-- beschikbaar voor haalbaarheidsstudies (maximaal 15.000 euro per aanvraag, ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten).
 • Er is € 450.000,-- beschikbaar voor individuele batterijoplossingen (maximaal 50.000 euro per aanvraag, ten hoogste 30% van de subsidiabele kosten).
 • Er is € 400.000,-- beschikbaar voor overige oplossingen (maximaal 100.000 euro per aanvraag, ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten).
 • De regeling loopt vanaf 15 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Voorbeelden

Er zijn diverse voorbeelden van alternatieve aansluitmogelijkheden voor projecten in het kader van energieopwek. Eén van die voorbeelden is een wijziging van grootverbruikersaansluiting naar een kleinverbruikersaansluiting met een batterijsysteem. Hoe dat eruit ziet kunt u bekijken in het onderstaande filmpje van voetbalvereniging Nieuw Buinen. Een ander voorbeeld is dat van het Hippisch Centrum in Exloo. Beide voorbeelden staan ook in de handreiking 'Mogelijke oplossingen bij netcongestie'.

Sportpark Buunerdrome in Nieuw-Buinen

Hippisch Centrum Exloo