Netcongestie


Door de sterke groei van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk in Drenthe de elektriciteitsproductie niet aan en ontstaat zogeheten netcongestie. Dat wil zeggen dat er te weinig ruimte is op het elektriciteitsnetwerk om projecten voor duurzame energieopwekking te kunnen realiseren. Ook kan er geen energie terug geleverd worden en kunnen veel initiatiefnemers niet of niet tijdig gebruik maken van de SDE++ subsidiebeschikking.  Om dit probleem op te lossen wordt er door de netbeheerders (Tennet, Enexis en Rendo) hard gewerkt aan het verzwaren en verbeteren van het elektriciteitsnetwerk in Drenthe. De realisatie van deze verzwaring kost tijd. Om in de tussentijd toch stappen te maken in de energietransitie en initiatiefnemers te helpen en ondersteunen kijkt provincie Drenthe naar alternatieven voor een netaansluiting met de mogelijkheid om terug te leveren aan het net.

Congres 'Het Drentse net op groen' op donderdag 23 juni 2022

Op donderdag 23 juni houdt provincie Drenthe het congres 'Het Drentse net op groen'. Over hoe u gebruik kunt maken van de inzet van flexibiliteit en nieuwe spelregels rond congestiemanagement. Wij noemen dit de 'Drentse Net op Groen' aanpak: wat is er WEL mogelijk om uw duurzame project te realiseren!

Verder komen nieuwe oplossingen voor netcongestie en de kansen voor nieuwe marktrollen en verdienmodellen aan bod. Inschrijven voor het congres is niet meer mogelijk. Binnenkort verschijnt een kort verlag over het congres op deze webpagina.

Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Sinds 15 januari 2022 is de subsidieregeling ‘Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie’ opengesteld. De regeling is bedoeld voor initiatiefnemers van duurzame energieprojecten die geen stroom terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Zij kunnen een aanvraag doen voor:

a: onderzoek naar de haalbaarheid van het technisch oplossen van belemmeringen door
netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit. Er wordt maximaal 90% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd met een maximum van € 4.500,-- per aanvraag;

b: het technisch oplossen van de belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit. Een voorbeeld hiervan is een accupakket of een intelligent regelsysteem dat de lokale vraag naar elektriciteit afstemt op de beschikbaarheid van lokaal geproduceerde energie. Er wordt maximaal 50% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd met een maximum van € 50.000,-- per aanvraag.

In 2022 is er in totaal € 50.000 beschikbaar in de regeling voor haalbaarheidsstudies (onderdeel a) en in totaal € 500.000 voor realisatie (onderdeel b).

Met de subsidie wil de provincie een bijdrage leveren aan het identificeren en realiseren van praktische en haalbare oplossingen voor het niet terug kunnen leveren van elektriciteit op het net. Doel is de realisatie van zoveel mogelijk duurzame projectinitiatieven die al zijn voorbereid maar niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnetwerk en geen energie kunnen terug leveren.

Meer informatie over de subsidieregeling en het indienen van een aanvraag is te vinden via het subsidieloket.

Adviesbureaus

Een lijst van adviesbureaus (let op; deze lijst is samengesteld uit bedrijven die zichzelf aanmelden) die ervaring hebben in het ondersteunen van initiatiefnemers bij de uitwerking van oplossingen voor netcongestie:

Handreiking ‘Tien mogelijke oplossingen bij netcongestie’

De provincie heeft een handreiking opgesteld met tien mogelijke oplossingen die bij kunnen dragen aan het optimaliseren van het lokale gebruik van duurzame energie en aan het verminderen van de noodzaak om stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. In de handreiking vindt u ook een aantal praktijkvoorbeelden van duurzame Drentse initiatieven die hun project door een slimme combinatie van oplossingen toch kunnen realiseren.

Drenthe zoekt adviesbureaus voor oplossingen voor netcongestie bij duurzame energieopwekking

Door de sterke groei van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk in provincie Drenthe de elektriciteitsproductie niet aan en ontstaat netcongestie (transportschaarste). Het gevolg is dat veel duurzame projecten op dit moment niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet en/of niet tijdig gebruik kunnen maken van hun subsidiebeschikking. Om dit probleem op te lossen is provincie Drenthe op zoek naar enthousiaste adviesbureaus die ervaring hebben in het ondersteunen van initiatiefnemers bij de uitwerking van oplossingen voor netcongestie.

Contact

Wilt u meer weten over mogelijke oplossingen bij belemmeringen door netcongestie of over de subsidieregeling, neem dan contact op met Irin Bouwman of Harold Veldkamp via telefoonnummer 0592-365555 of via post@drenthe.nl o.v.v. 'netcongestie'.

Vragen en antwoorden webinar

Op donderdag 20 januari 2022 hield provincie Drenthe een webinar over mogelijkheden en oplossingen bij belemmeringen door netcongestie. De vragen uit dit webinar en antwoorden kunt u hier downloaden.

Voorbeelden

Er zijn diverse voorbeelden van alternatieve aansluitmogelijkheden voor projecten in het kader van energieopwek. Eén van die voorbeelden is een wijziging van grootverbruikersaansluiting naar een kleinverbruikersaansluiting met een batterijsysteem. Hoe dat eruit ziet kunt u bekijken in het onderstaande filmpje van voetbalvereniging Nieuw Buinen. Een ander voorbeeld is dat van het Hippisch Centrum in Exloo. Beide voorbeelden staan ook in de handreiking 'Tien mogelijke oplossingen bij netcongestie'.

Hippisch Centrum Exloo