Netcongestie


Door de sterke groei van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk in Drenthe de elektriciteitsproductie niet aan en ontstaat zogeheten netcongestie. Dat wil zeggen dat er te weinig ruimte is op het elektriciteitsnetwerk om projecten voor duurzame energieopwekking te kunnen realiseren. Ook kan er geen energie terug geleverd worden en kunnen veel initiatiefnemers niet of niet tijdig gebruik maken van de SDE++ subsidiebeschikking. Om dit probleem op te lossen wordt er door de netbeheerders (Tennet, Enexis en Rendo) hard gewerkt aan het verzwaren en verbeteren van het elektriciteitsnetwerk in Drenthe. De realisatie van deze verzwaring kost tijd. Om in de tussentijd toch stappen te maken in de energietransitie en initiatiefnemers te helpen en ondersteunen kijkt provincie Drenthe naar alternatieven voor een netaansluiting met de mogelijkheid om terug te leveren aan het net.

Drentse aanpak 'Net op groen'

Provincie Drenthe heeft verschillende subsidieregelingen om bedrijven te ondersteunen bij energiebesparing en verduurzaming. Daarnaast zijn er regelingen voor initiatiefnemers die te kampen hebben met congestieproblematiek

- initiatiefnemers kunnen geen opgewekte stroom terug leveren aan het elektriciteitsnetwerk

- bedrijven met een grootzakelijke aansluiting kunnen geen aansluiting krijgen op het elektriciteitsnetwerk of hun aansluiting niet uitbreiden

We zetten de regelingen hieronder voor u op een rijtje.

Subsidie Energiestudies industriële bedrijven

 • voor bedrijven met een jaarlijkse energierekening vanaf 200.000
 • met subsidie kunnen bedrijven onderzoek laten doen naar energiebesparingsmogelijkheden binnen het productieproces.
 • De subsidie is maximaal € 30.000,-- per productielocatie.
  (50% subsidiabele kosten)
 • de regeling loopt van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023

Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

 • De regeling is bedoeld voor initiatiefnemers van duurzame energieprojecten die geen stroom terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnetwerk.
 • initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van het technisch oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit. Of voor de realisatie van de oplossing
 • Ze krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek maximaal 90% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd met een maximum van € 4.500,-- per aanvraag;
 • Voor realisatie van de oplossing kan subsidie aangevraagd worden voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,-- per aanvraag.
 • de regeling loop van 15 januari 2022 tot en met 31 december 2023

Subsidie oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk

 • voor ondernemers en rechtspersonen gevestigd in Drenthe, of voornemens om te vestigen met een grootzakelijke aansluiting elektriciteit en die in hun groei of elektrificatie belemmerd worden.
 • subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van het technisch oplossen van belemmeringen.
 • Er wordt maximaal 90% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd met een maximum van € 25.000,- per aanvraag voor een verdiepend onderzoek naar alternatieve oplossingen die efficiënt of beperkt gebruikmaken van het elektriciteitsnet
 • de regeling loopt van 1 januari 2023 tot en met 1 oktober 2023

MKB Advies Voucher

 • voor ondernemers uit het mkb (midden- en kleinbedrijf) in Drenthe.
 • Advies ten behoeve van een bedrijfsontwikkeling die aansluit op tenminste één van de thema’s Groen, Slim en Impact.
 • maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 3.000,-Het minimale subsidiebedrag is €1.000,-.
 • regeling loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024

Meer informatie over deze regelingen en over het indienen van een aanvraag is te vinden op het subsidieloket.

Adviesbureaus

Een lijst van adviesbureaus (let op; deze lijst is samengesteld uit bedrijven die zichzelf aanmelden) die ervaring hebben in het ondersteunen van initiatiefnemers bij de uitwerking van oplossingen voor netcongestie:

Handreiking ‘Tien mogelijke oplossingen bij netcongestie’

De provincie heeft een handreiking opgesteld met tien mogelijke oplossingen die bij kunnen dragen aan het optimaliseren van het lokale gebruik van duurzame energie en aan het verminderen van de noodzaak om stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. In de handreiking vindt u ook een aantal praktijkvoorbeelden van duurzame Drentse initiatieven die hun project door een slimme combinatie van oplossingen toch kunnen realiseren.

Drenthe zoekt adviesbureaus voor oplossingen voor netcongestie bij duurzame energieopwekking

Door de sterke groei van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk in provincie Drenthe de elektriciteitsproductie niet aan en ontstaat netcongestie (transportschaarste). Het gevolg is dat veel duurzame projecten op dit moment niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet en/of niet tijdig gebruik kunnen maken van hun subsidiebeschikking. Om dit probleem op te lossen is provincie Drenthe op zoek naar enthousiaste adviesbureaus die ervaring hebben in het ondersteunen van initiatiefnemers bij de uitwerking van oplossingen voor netcongestie.

Contact

Wilt u meer weten over mogelijke oplossingen bij belemmeringen door netcongestie of over de subsidieregeling, neem dan contact op met Leanne Gijsbertse of Elmar Naber via telefoonnummer 0592-365555 of via post@drenthe.nl o.v.v. 'netcongestie'.

Vragen en antwoorden webinar

Op donderdag 20 januari 2022 hield provincie Drenthe een webinar over mogelijkheden en oplossingen bij belemmeringen door netcongestie. De vragen uit dit webinar en antwoorden kunt u hier downloaden.

Voorbeelden

Er zijn diverse voorbeelden van alternatieve aansluitmogelijkheden voor projecten in het kader van energieopwek. Eén van die voorbeelden is een wijziging van grootverbruikersaansluiting naar een kleinverbruikersaansluiting met een batterijsysteem. Hoe dat eruit ziet kunt u bekijken in het onderstaande filmpje van voetbalvereniging Nieuw Buinen. Een ander voorbeeld is dat van het Hippisch Centrum in Exloo. Beide voorbeelden staan ook in de handreiking 'Tien mogelijke oplossingen bij netcongestie'.

Hippisch Centrum Exloo