Terugblik Inspiratiefestival Natuur, Klimaat en Energie


Terugdringing van de CO2-uitstoot, afscheid van fossiele brandstoffen, circulaire landbouw, een klimaatbestendig watersysteem; net als de rest van de wereld, staat Drenthe voor grote opgaven en transities. Op 19 juli organiseerde de provincie Drenthe samen met Permanent Beta het inspiratiefestival ‘Natuur, Klimaat en Energie’ rond de vraag hoe partijen in de provincie er samen voor kunnen zorgen dat ontwikkelingen op deze terreinen hand in hand gaan.

Een kleine tachtig ondernemers, beleidsmakers en adviseurs, werkzaam in een van deze aandachtsgebieden of juist op het snijvlak van meerdere daarvan werden van harte uitgenodigd om buiten de gebaande paden te denken. Geïnspireerd dooreen viertal lezingen, deelden zij hun ideeën in intensieve labsessies, speelden zij mee in de energy game en maakten zij een verbeelding van Drenthe in 2030.

Bekijk hieronder de film en het verslag (pdf, 3.8 MB) met daarin een weergave van de lezingen en de uitkomsten van de labsessies.