Inspiratiefestival Natuur, Klimaat en Energie


Donderdag 19 juli was de oude NAM-locatie in Elp het decor van het tweede inspiratiefestival, dit keer met het thema energie, klimaat en natuur.

De vraag ‘Hoe kunnen we er in Drenthe samen voor zorgen dat ontwikkelingen op het gebied van energie, klimaat én natuur hand in hand gaan?’, stond deze dag centraal. In samenwerking met Martijn Aslander van Permanent Beta, volgens de filosofie ‘Bridging Brains, Tech & Culture’ werden er labsessies gehouden aan de hand van casussen die door gastsprekers en deelnemers werden opgeworpen.

Met motiverende lezingen voorzagen de sprekers Ruben Lentz (conceptontwikkelaar BLOC), Teo Wams (directeur natuurbeheer Natuurmonumenten), Bouwe de Boer (projectleider Fossylfrij Fryslân) en Martijn Aslander de deelnemers van de nodige inspiratie en energie. In de labsessies werd daarna in kleinere setting verder gebrainstormd.

Naast veel goede ideeën en inspirerende gesprekken, leverde het festival ook nieuwe connecties en mogelijke samenwerkingen op.

Nieuwsgierig geworden? De dag is zowel tekstueel als visueel vastgelegd, zodat we alles kunnen delen, nog eens kunnen nabeleven en geopperde ideeën en vraagstukken helder voor ogen kunnen houden. Bekijk hieronder alvast de film. Het verslag wordt in september gepubliceerd op deze pagina.