Drenthe werkt aan biodiversiteit


In het boek “Natuurlijk Drenthe” laat de provincie Drenthe zien wat alle partners, waarmee de provincie samenwerkt, met tomeloze inzet en liefde voor Drenthe, samen tot stand hebben gebracht om de achteruitgang van onze biodiversiteit tot staan te brengen.

De provincie is verantwoordelijk voor natuur- en waterdoelen die door het Rijk en Europa zijn vastgesteld. Deze doelen zijn voortvarend aangepakt in samenhang met de versterking van de vrijetijdseconomie, de verbetering van de landbouwstructuur, de vergroting van de klimaatbestendigheid en het behoud van de leefbaarheid op het platteland. Een voorbeeld van het werken aan natuurdoelen is de afronding van het Natuurnetwerk Nederland. Voor enkele grote opgaves bij de realisatie van dat netwerk heeft het kabinet in 2013 extra geld beschikbaar gesteld, de zogenaamde Icoongelden. Hierdoor konden in vier gebieden zoals Oude Willem en de Reest snel resultaten worden geboekt. Maar ook via de reguliere weg werkt de provincie met haar partners hard aan het afronden van het Natuurnetwerk, de inrichting van natuurgebieden en het herstel van gebieden die te lijden hebben van milieufactoren zoals stikstofdepositie en verdroging. De projecten die hiervoor nodig zijn maken deel uit van het provinciale meerjarenprogramma Natuurlijk Platteland 2016-2021. Dit programma zet in op de balans van beschermen, beleven en benutten van natuur. Door te kiezen voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak kan de Drentse natuur weer tegen een stootje. Deze aanpak is goed te combineren met de ambitie om de provincie mooier en economisch vitaler te maken.

De provincie staat er niet alleen voor. Samenwerken op Drentse maat, met alle partners en met bewoners, zorgt ervoor dat we meer kunnen bereiken dan wanneer ieder voor zich inzet voor Drenthe. Want we zijn er nog niet. Er moet de komende jaren nog veel werk worden verzet in de Drentse natuur. Denk maar aan de achteruitgang van bijen en vlinders. Veel mensen maken zich daar zorgen over. Ook de verandering van het klimaat vergt veel aandacht. Dit boek geeft een helder beeld van de gebieden en de diverse thema’s waaraan wordt gewerkt. Maar ook van de samenwerking die nodig is om de Drentse natuur duurzaam te versterken. In dit boek komen mensen aan het woord die met passie werken aan een nog mooier Drenthe. Van schaapherder tot boswachter en van boer tot vrijwilliger. Dat bevestigt dat we samen op de goede weg zijn.

Het boek biedt u veel kijk- en leesplezier, maar de provincie Drenthe hoopt bovenal dat de foto’s en interviews u verleiden om het resultaat met eigen ogen te komen bewonderen. Om het u makkelijk te maken staan in dit boek wandelingen, fietstochten en kanoroutes zodat gericht op pad kunt om van onze provincie te genieten. De provincie Drenthe wenst u prachtige tochten en onvergetelijke ervaringen in de Drentse natuur!