Biodiversiteit


Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten- en diersoorten op hun specifieke plek in het landschap. We noemen dit ook wel ‘soortenrijkdom’.

In Drenthe vinden we vooral in de vele bijzondere natuurgebieden en rijke landschappen veel soorten planten en dieren. Ook steden en dorpen bieden een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten.

Natuurinclusief Drenthe

Samen werken aan biodiversiteit

Projecten

Projecten op het gebied van soortenrijkdom

Soortenrijk Drenthe: samen werken aan biodiversiteit

De brochure Werken aan de Drentse biodiversiteit in uw eigen omgeving bevat een draaiboek voor inwoners van Drenthe die gezamenlijk aan de slag willen met het verbeteren van de soortenrijkdom in hun directe omgeving. Iedereen kan daaraan een bijdrage leveren door met straat-, wijk- of dorpsgenoten een plan te bedenken en uit te voeren.

Subsidieregeling

Er is een speciale subsidieregeling voor kleinschalige natuurvriendelijke initiatieven en activiteiten, bedoeld voor projecten die de soortenrijkdom in de directe omgeving van inwoners van Drenthe verbeteren. Kijk hiervoor in het draaiboek Werken aan de Drentse biodiversiteit in uw eigen omgeving.