Projecten


De provincie Drenthe ondersteunt projecten die de soortenrijkdom helpen versterken en voert ook zelf verschillende projecten uit.

Deze projecten hebben als doel het leefgebied voor zowel algemene als bedreigde planten- en diersoorten te vergroten en daarnaast informatie over deze planten en dieren te verspreiden. Zo zijn de afgelopen jaren projecten uitgevoerd om vlinderstand in heide- en hoogveengebieden te verbeten. Ook zijn er activiteiten uitgevoerd om bijzondere planten en dieren van heischraal grasland - zoals valkruid en rozenkransje - te doen toenemen en bijzondere soorten als de geelgerande waterroofkever en de stengelloze sleutelbloem.