Natuurnetwerk Drenthe (NND)


De natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) noemen we het Natuurnetwerk Drenthe NND. Je kunt ook zeggen: het landelijk gebied.

Hiertoe behoren onder andere bermen, houtwallen, slootkanten en landschapselementen, maar ook bijvoorbeeld parken. Deze elementen zijn van groot belang voor het voortbestaan van alledaagse planten en dieren, die tegenwoordig ook vaak bedreigd worden. In het NND gaat de natuur nog altijd achteruit.  De provincie trekt met veel verschillende partijen op om hierin verandering te brengen.