Natuurinclusief Drenthe: samen werken aan biodiversiteit


Iedereen kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de soortenrijkdom in Drenthe. Door met straat-, wijk- of dorpsgenoten een plan te bedenken en uit te voeren draagt u daaraan bij. Hoe u dat kunt aanpakken staat op de pagina 'Werken aan de Drentse biodiversiteit in uw eigen omgeving'. Hierin vindt u een draaiboek om gezamenlijk aan de slag te  gaan met het verbeteren van de soortenrijkdom in uw directe omgeving.

Aanpak

Voorbeelden van initiatieven zijn: ecologisch beheer van bermen en openbaar groen, een berm inzaaien met een bloemrijke inheemse soorten, of het planten van streekeigen vruchtdragende bomen en struiken. Daarmee worden onder andere vlinders en andere insecten aangetrokken, die op hun beurt weer zorgen voor bestuiving en het voortbestaan van plantensoorten. Hoe pak je dat aan en hoe zorg je ervoor dat je eigen omgeving er enthousiast voor wordt? Dat staat allemaal in het draaiboek.

Vrijwilligers

Het draaiboek is geschreven door een aantal enthousiaste vrijwilligers en een medewerker van Landschapsbeheer Drenthe. De auteurs zijn actief in het Drentse Bermberaad, een initiatief van de Provincie Drenthe. Zij hebben hun ervaringen kort en krachtig beschreven in dit draaiboek dat ook door de provincie Drenthe is uitgegeven als brochure. Dit kunt u aanvragen via een e-mail naar post@drenthe.nl.

Speerpunt

Het verbeteren van de biodiversiteit (soortenrijkdom) in Drenthe is een speerpunt binnen het Drentse natuurbeleid en is onderdeel van het coalitieakkoord. Werken aan versterking van biodiversiteit is niet alleen nodig in natuurgebieden, maar ook op het platteland en in steden en dorpen. In het Drentse Bermberaad werken allerlei partijen samen om een praktische invulling te geven aan de versterking van de biodiversiteit.