Bermberaad


Om te zorgen dat het beheer van groengebieden zoals bermen en waterkanten verbetert, werken de provincie, gemeenten, waterschappen en allerlei belangen- en deskundigenorganisaties samen in het zogenaamde Bermberaad.

Denk daarbij aan natuurvriendelijk bermbeheer en het inventariseren van bermen en taluds om de ontwikkelingen in de gaten te houden.  Over het Bermberaad vindt u informatie op www.heeldrenthezoemt.nl.


Deelnemers Bermberaad

Deelnemers aan het Bermberaad zijn:

Gemeente Noordenveld, Waterschap Noorderzijlvest, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Assen, Provincie Drenthe, Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Midden-Drenthe, Waterschap Drentse Overijsselse Delta, Gemeente Westerveld, Gemeente Meppel, Waterschap Vechtstromen, Gemeente Coevorden en Gemeente Hoogeveen.

Het initiatief wordt ondersteund door:

Vlinderwerkgroep Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap, Agrarisch natuur Drenthe, IVN Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Bloeiend Benneveld, Boermarken, ProRail, Werkgroep Florakartering Drenthe, Vlinderwerkgroep Zuidwolde en LTO Noord.