Programma Natuur


Een gezonde bodem, zuiver water en schone lucht. Onze natuur levert een grote bijdrage aan ons geluk en woongenot én vormt een belangrijke basis voor de Drentse economie.

Maar de natuur staat, als gevolg van klimaatverandering, verdroging en de neerslag van stikstof, onder druk. We hebben in Drenthe relatief veel stikstofgevoelige natuur. Daarom dragen we een grote verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen. En te behouden voor toekomstige generaties, zodat zij deze ook kunnen blijven beleven en benutten.

Als we onze ambities willen realiseren kunnen we niet op dezelfde manier doorgaan. Daarom gaan we versnellen en méér doen, samen met onze partners in het programma Natuurlijk Platteland.

We hebben nieuwe afspraken gemaakt met het Rijk. Vanuit het landelijk programma Natuur komt extra geld. Hiermee nemen we aanvullende maatregelen om de kwaliteit van de natuur te versterken. We gaan bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden verbeteren. En met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Samen zorgen we dat de natuur tegen een stootje kan en klaar is voor de toekomst.