Sloop, renovatie, isolatie, bouw


Beschermde soorten in gebouwen

Huismus, gierzwaluw, boerenzwaluw, steenuil, vleermuizen en steenmarters. Dit zijn enkele van de beschermde diersoorten die gebruik maken van onze huizen, schuren en andere gebouwen als verblijfplaats. Als u wilt slopen, renoveren of isoleren, moet u daarmee rekening houden.

Doe op tijd onderzoek en voorkom schade voor planten en dieren

Wanneer u buiten aan de slag wilt, onderzoek dan tijdig het projectgebied en de betreffende bouwwerken. Vindt u (sporen van aanwezigheid van) planten en dieren, pas dan uw plannen daarop aan.

Denkt u bijvoorbeeld aan vleermuizen in de spouwmuur, vogelnesten onder de dakpannen, salamanders en kikkers in de vijver, broedende vogels in de tuin, huismussen die in de winter beschutting vinden in de groenblijvende klimop, etc.

Wanneer u het project zo inricht dat de natuur daarvan geen hinder ondervindt, dan hebt u geen ontheffing nodig.

Soms kunt u al veel schade voorkomen door uw plannen iets anders vorm te geven. Bijvoorbeeld door te werken buiten het broedseizoen.

Laat u adviseren

Vaak is het lastig vast te stellen of er beschermde soorten aanwezig zijn en hoe u nadelige gevolgen voor deze soorten voorkomt. Het is daarom verstandig om een ecologisch deskundige in te schakelen. De deskundige onderzoekt of er beschermde soorten bij u voorkomen en maakt een rapport met advies op maat. De deskundige kan u ook adviseren hoe u zo kunt werken dat u schade aan de natuur voorkomt. Als u toch een ontheffing nodig heeft, kan de deskundige die voor u aanvragen.

Asbestsanering

Voor asbestsanering kunt u bijna altijd een ontheffing krijgen. Mits u de werkzaamheden zo uitvoert dat nadelige gevolgen voor beschermde soorten worden geminimaliseerd.

De kosten voor ecologisch onderzoek vallen onder de subsidiemogelijkheden van de Asbestregeling Drenthe.

Natuurinclusief bouwen

Gaat u zelf bouwen, overweeg dan om natuurinclusief te bouwen. Kijk op checklistgroenbouwen.nl (een samenwerking tussen de Zoogdiervereniging en de Vogelbescherming) voor informatie, inspiratie en advies op maat.