Belang van natuurlijke soortenrijkdom


Hoe meer natuurlijke soorten, hoe stabieler het ecosysteem. Grote natuurlijke soortenrijkdom creëert nog grotere soortenrijkdom. De keerzijde is helaas dat wanneer planten en dieren verdwijnen ook andere planten en dieren sneller verdwijnen.

Belang van natuurlijke soortenrijkdom

Neem de eikenprocessierups. Een grote plaag komt zelden voor in een bos met een rijke biodiversiteit. Daar worden de rupsen opgegeten door koolmezen en andere vogels. Daar parasiteren sluipvliegen, sluipwespen, maar ook lieveheersbeestjes en loopkevers en larven van gaasvliegen op de rupsen. Als de nacht valt jagen vleermuizen op de motten. De gevreesde rups krijgt zo weinig kans om tot een plaag uit te groeien. Buurten en tuinen met een grote soortenrijkdom ondervinden om dezelfde reden ook vaak veel minder last van plagen.

Dit is maar een klein voorbeeld. Toch laat het goed zien hoe alles met elkaar in verbinding staat. Gezonde soortenrijke ecosystemen houden niet alleen plagen in toom. Ze zorgen voor een vruchtbare bodem en voor bestuiving, reguleren het klimaat, voorkomen erosie, uitdroging en overstromingen, zuiveren water, produceren zuurstof, nemen CO2 op en zorgen voor grondstoffen, voedsel en medicijnen.

Voorkom schade aan de natuur

Het doel van de Omgevingswet is de Nederlandse natuur en de biodiversiteit behouden en herstellen.

De Omgevingswet zegt dat daarom we moeten voorkomen dat dieren en planten door ons toedoen onnodig schade lijden. Het gaat dan niet alleen om de dieren en planten zelf, maar ook om nesten en holen, rustplaatsen, eieren, foerageergebieden, vlieg- en trekroutes en de groeiplaatsen van planten.

Meer informatie over natuur, dieren en planten

Behalve dat een gezonde natuur met een grote biodiversiteit belangrijk is, is het ook een interessant en leuk onderwerp. Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld bij onderstaande links.

Neem ook eens een kijkje bij de Nederlandse soortenorganisaties:

Op deze sites kunt u natuurwaarnemingen doorgeven en/of bekijken:

Zou u zich graag actief willen inzetten voor bepaalde soorten, dan vindt u hier informatie over Drentse vrijwilligerswerkgroepen.