Overtreding melden


Vermoedt u dat in strijd met Omgevingswet dieren of planten schade lijden? Meld dit bij ons, afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via vth@drenthe.nl

Geef bij uw melding de volgende zaken duidelijk door:

  • Locatie van uw waarneming (adres of coördinaten of kaart met aanduiding)
  • Datum en tijdstip van uw waarneming
  • Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer (uw persoonlijke gegevens zullen door de provincie niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt)