De provincie van mens & natuur


In Drenthe hebben we al vaak laten zien dat we het belang van de natuur en van de mens in evenwicht kunnen brengen of houden. Elke dag zetten inwoners en partners zich in voor een robuuste natuur en voor het vergroten van de biodiversiteit. Als provincie werken we met ons beleid aan herstel van de balans. We stimuleren boeren om gangbare landbouw te transformeren naar kringloop- en natuurinclusieve landbouw. We bieden ruimte aan een duurzame recreatief-toeristische sector en nodigen ook andere sectoren uit om met plannen te komen die goed zijn voor de economie, leefbaarheid én de natuur. Zo werken we samen om van Drenthe de provincie te maken waarin mens en natuur elkaar versterken en weer in balans zijn.

Samenwerken aan nieuw evenwicht

‘Zolang je elkaars belangen begrijpt en dezelfde natuurwaarden hanteert, kom je heel ver.’
Zij is natuurboer, hij particulier pachter. Ze vinden elkaar in hun liefde voor de blaarkop. Lotte en Uko werken sinds kort samen aan evenwicht...

Nu we steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering ervaren, is het zoeken naar evenwicht en kijken naar kansen extra belangrijk. Precies dát doen Kees van Son van Staatsbosbeheer en Joop Mentink van Waterleiding Maatschappij Drenthe

‘Bochtjes maken het spannender’ Rust voor de natuur én ruimte voor recreatie. Hoe vind je dat evenwicht? Het is gelukt met Buffer Noord in natuurgebied Bargerveen. Een bijzonder initiatief, waarbij intensief is samengewerkt met de gemeenschap...