Nieuw instrument ‘Drents AdaptatieBeeld’ geeft inzicht in effecten van klimaatverandering in Drenthe


Wat zijn de effecten van klimaatverandering? En wat is de impact op bijvoorbeeld natuur, recreatiegebieden en infrastructuur? Het Drents AdaptatieBeeld, het nieuwe instrument met kaartmateriaal dat de provincie ontwikkeld heeft, laat dit zien. Hiermee kan Drenthe beter werken aan een klimaatbestendige omgeving waar mensen prettig en veilig kunnen wonen en werken.

Het klimaat verandert. Perioden met hevige neerslag, grote droogte en extreme hitte zullen de komende jaren toenemen. Om voor Drenthe beter te kunnen inschatten waar men op de korte en middellange termijn mee te maken krijgt, is het Drents AdaptatieBeeld gemaakt. Wat dit instrument uniek maakt, is dat naast dat de klimaateffecten in beeld zijn gebracht ook de impact wordt geschetst op verschillende sectoren. Wat betekent bijvoorbeeld een heftige bui voor de bereikbaarheid en infrastructuur van Drenthe? Of waar kunnen grote natuurbranden ontstaan doordat het droger wordt en heeft dit mogelijk impact op recreatiegebieden in de buurt? Gemeenten en waterschappen hebben lokaal in beeld gebracht wat de effecten zijn van klimaatverandering. Met het Drents AdaptatieBeeld zijn verschillende inzichten gebundeld.

Gedeputeerde Hans Kuipers:

“Met het Drents AdaptatieBeeld in de hand heeft iedereen in Drenthe toegang tot kennis en informatie om beter te begrijpen wat er op ons afkomt en waar we nu al mee rekening kunnen houden bij de keuzes die we maken. Hiermee kunnen we beter in gesprek over nut en noodzaak van dure en ingrijpende maatregelen. Met de kennis over de effecten van een zogenoemde ‘waterbom’ die in juli 2021 in Limburg tot enorme schade leidde, weten we waar in Drenthe mogelijk situaties met wateroverlast ontstaan. Nu kunnen we gemakkelijker bepalen of er maatregelen nodig zijn om de overlast te beperken en de veiligheid te waarborgen.”

​Meer informatie

Het Drents AdaptatieBeeld is te vinden via het kaartportaal van de provincie Drenthe. Bekijk de link: Drents AdaptatieBeeld (drenthe.nl)