Drenthe maakt - Het landschap als inspiratiebron bij ruimtelijke ontwikkeling


De provincie Drenthe wil aan u laten zien hoe ons eeuwenoude landschap inspiratie kan bieden voor (uw) ruimtelijke ontwikkelingen. We willen graag ruimte bieden aan ruimtelijke ontwikkelingen. En het is ook noodzakelijk, want we staan aan de wieg van grote opgaven: klimaatverandering, duurzame energiewinning, biodiversiteit en de veranderende demografie. In de geschiedenis van de plek, de natuurwaarden en verhalen van mensen liggen de mooiste aanknopingspunten om Drenthe nog mooier en interessanter te maken.

Op deze pagina vindt u enkele handvatten die u kunnen helpen om uw projecten nog beter te maken. Daarnaast vindt u enkele prachtige voorbeelden van initiatiefnemers die het aandurfden ter vernieuwen, maar waarbij de Drentse landschapsidentiteit het startpunt was.

Laat u door inspireren, realiseer uw Drentse projecten en inspireer daarmee weer anderen!

In onderstaande link vindt u het boek ‘Drenthe maakt’, met nog meer interessante projecten.

Een papieren versie van het boek kunt u aanvragen via post@drenthe.nl.

Uitgelicht

DB_18_Koekangenieuwerf-2

Er was een tijd dat dorps- en stadsuitbreidingen aan banden werden gelegd, vooral om te voorkomen dat het landschap ten prooi zou vallen aan de gevreesde ‘witte schimmel’. Gemeenten braken zich het hoofd over hoe zij zonder uit te breiden toch in hun woning- behoefte  konden voorzien. Voor Koekange betekende dit het opvullen van lege ruimtes in de bebouwingslinten waar- uit het dorp is opgebouwd – buiten de linten bouwen was immers verboden.

Aan de rand van de provincie, ten oosten van het dorpje Weiteveen en vlakbij de Duitse grens, doorkruist herder Luuc Bos met zijn schaapskudde de heide van het ondoordringbare Bargerveen. Dit 2100 hectare grote veenland bleef meren- deels gevrijwaard van de grootschalige turfwinning waarmee grote delen van Oost-Drenthe zijn afgegraven.

Vanaf het hertenkamp in het hart van Assen kunnen wandelaars en fietsers in korte tijd naar de oevers van het Anreeperdiep, een zijtak van de befaamde Drentsche Aa, het beekdalstelsel dat dwars door Drenthe naar Groningen loopt. De loop- en fietsroute begint bij de Bosbeek, een smalle watergang die verderop in Assen ontspringt.

De gedenkstenen liggen verscholen in de herfstige bosgrond. Soms een zwerfkei, maar meestal zijn het boom- schijven die de graven markeren. Een overledene wilde graag langs de statige beuken- laan liggen, een andere ligt beschut tussen de pas aangeplante, jonge bomen.

Langs de rechte lanen rond de dorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord worden kleine nieuwbouwwoningen gebouwd. Het zijn de zogenoemde ‘koloniewoningen van de toekomst’, eenvoudige en sobere huizen van baksteen, met kapdaken en identieke voorgevels.

Aan de slag

De projecten in dit boek bewijzen dat het Drentse landschap een legitiem startpunt is voor nieuwe ontwikkelingen. Maar hoe kom je als initiatiefnemer tot een goed en bevredigend resultaat? Wie plannen maakt, barst van de ideeën. Een planproces met ‘planologische procedures’, ‘landschappelijke inpassing’ en ‘maatschappelijk draagvlak’ werkt dan niet motiverend. Daarom op deze pagina enkele tips die helpen om uw planontwikkelingsproces een stuk aangenamer te maken.

Door overheden, belanghebbenden en de buurt mee te laten denken, worden procedures vaak makkelijker doorlopen. Bovendien dragen ideeën van anderen en kennis van de plek bij aan een beter plan. Want wie wil nu geen ontwikkeling die past bij de plek? Wie is tegen een fijne samenwerking met de buurt? Wie wil niet bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke  opgaven?

shutterstock_62149225