Schaapskooi in Weiteveen


Aan de rand van de provincie, ten oosten van het dorpje Weiteveen en vlakbij de Duitse grens, doorkruist herder Luuc Bos met zijn schaapskudde de heide van het ondoordringbare Bargerveen. Dit 2100 hectare grote veenland bleef meren- deels gevrijwaard van de groot-schalige turfwinning waarmee grote delen van Oost-Drenthe zijn afgegraven. Nu wordt het gekoesterd als natuurreservaat, een plek waar het veen nog ‘leeft en trilt’, en stilte en leegte de boventoon voeren.

De inzet van schapen is kenmerkend voor Drenthe. De grazende kuddes zorgen dat opgaande beplanting – zoals heide en veenflora – geen  kans maakt. In de potstallen wordt hun mest verzameld en vermeerderd,  om vervolgens

gebruikt te worden op de land- bouwgronden in de omgeving. Omdat de kudde van herder Bos – bestaande uit Schoonebeeker schapen – werd uitgebreid tot 1000 dieren, ont- stond de noodzaak van een nieuw onderkomen. Op een hoger gelegen zandkop, aan de noordelijke dorpsrand van Weiteveen, was ruimte voor een grotere schapenstal, een tweede stal voor rundvee, een schuur en een woning. Voor de provincie, die optrad als opdrachtgever, was de ver- huizing van Bos en zijn kudde aanleiding om de nieuwe locatie in te richten als toeristisch knooppunt. Concreet betekende dit de aanleg van parkeerplaatsen, paden en informatieborden en de bouw van een theehuis.


Project

Nieuwbouw schaapskooi en aanleg toeristisch knooppunt

Locatie

Weiteveen

Ontwerp

2014-2016

Realisatie

2017-2018

Initiatiefnemers

Schaapsherder Luuc Bos, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe

Partners

Prolander, Bestuurscommissie Bargerveen- Schoonebeek, Interreg, gemeente Emmen

Ontwerpers

Daad Architecten, Prolander (landschaps- ontwerp), Witteveen en Bos (uitwerking)

Landschapstype

Landschap van de Veenkoloniën