Assen aan de Aa


Vanaf het hertenkamp in het hart van Assen kunnen wandelaars en fietsers in korte tijd naar de oevers van het Anreeperdiep, een zijtak van de befaamde Drentsche Aa, het beekdalstelsel dat dwars door Drenthe naar Groningen loopt. De loop- en fietsroute begint bij de Bosbeek, een smalle watergang die verderop in Assen ontspringt.

Het pad volgt het water door het oude Asserbos, langs de ijsbaan en over het terrein van het Wilhelminaziekenhuis. Bij de Port Natalweg flankeert de route een nieuw gegraven beek, een verwijzing naar de oorspronkelijke Bosbeek die in de jaren zestig verdween bij de bouw van de woonwijk aan de overkant van de weg.

De route slingert naar de Europaweg-Zuid en de spoorlijn, waar het water via een duiker – met ernaast een faunapassage – aan de overkant weer boven komt. Langs de modernistische Adventskerk gaat het water over in de Nijlandsloop, die deels is ingericht als plas-dras- gebied. De beek mondt honderden meters verderop uit in het Anreeperdiep, een gekanaliseerde beek die haar meanders terugkreeg en nu dienst- doet als waterbergingsgebied


Project

Herstel verbindingen tussen stad en land

Locatie

Assen

Ontwerp

2011

Realisatie

Vanaf 2012

Initiatiefnemer

Gemeente Assen

Partners

Waterschap Hunze en Aa’s, Nationaal beek- en esdorpen- landschap Drentsche Aa, Staatsbosbeheer, Regio Groningen-Assen

Ontwerper

Strootman Landschapsarchitecten

Landschapstype

Esdorpenlandschap