Plattelandsontwikkelingsprogramma


Het derde Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is van start gegaan in de provincie Drenthe. POP3 loopt tot en met 2020, met een budget van in totaal ruim 52 miljoen euro. Het POP3 is erop gericht om de duurzame ontwikkeling van het platteland, en van de landbouw in het bijzonder, een krachtige impuls te geven.

Uitgelicht

POP3-Jonge-Landbouwers

Jonge landbouwers in Drenthe kunnen een  steuntje in de rug krijgen voor het moderniseren en duurzamer maken van hun bedrijf.  De provincie Drenthe wil hen met de subsidie Jonge landbouwers  helpen om in hun bedrijf te investeren.

Platteland-2400-x-1050-bollen_1

Ontvang subsidie voor het geven van trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties. Je zorgt voor de overdracht van kennis aan grote groepen ondernemers in de agrarische sector. Hierdoor wordt binnen verschillende thema's de modernisering en innovatie van de landbouwsector bevorderd.

Leader-Zuidoost

Heeft u een vernieuwend en onderscheidend plan om de (vrijetijds)economie en de leefbaarheid van Zuidoost-Drenthe te versterken? Dan helpt LEADER u graag op weg. Samen creëren we een bruisend platteland!

POP3-Innovatie

De provincies Drenthe, Groningen en Fryslân  stellen in totaal 4,5 miljoen euro beschikbaar voor innovaties rondom verduurzaming in de landbouw. Ook deze regeling valt onder het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma.

Leader-Zuidwest

Heeft u een vernieuwend en onderscheidend plan om de (vrijetijds)economie en de leefbaarheid van Zuidwest-Drenthe te versterken? Dan helpt Leader u graag op weg. Samen creëren we een bruisend platteland!

POP3-Water

Maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water en voor klimaatmaatregelen

Gedeputeerde Staten hebben de POP3-subsidieregeling voor investeringen die bijdragen aan de KRW-doelen (waterkwaliteit) en klimaatmaatregelen opengesteld.

Meer informatie

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regelingen POP3 uit voor de drie noordelijke provincies. Op de website van het SNN vindt u actuele informatie over de diverse openstellingen.