Over het plattelandsontwikkelingsprogramma


Het derde Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is van start gegaan in de provincie Drenthe. POP3 loopt tot en met 2020, met een budget van in totaal ruim 52 miljoen euro.

Het POP3 is erop gericht om de duurzame ontwikkeling van het platteland, en van de landbouw in het bijzonder, een krachtige impuls te geven.

Het programma richt zich op vijf thema's:

  1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;

  2. Jonge landbouwers;

  3. Natuur en landschap;

  4. Verbetering van waterkwaliteit;

  5. LEADER

Met het POP-programma draagt de Europese Unie bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. POP3 is bedoeld voor agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties en overheden, waaronder waterschappen en samenwerkende organisaties.


SNN

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regelingen POP3 uit voor de drie noordelijke provincies. Op de website van het SNN vindt u actuele informatie over de diverse openstellingen.