Agribusiness en tuinbouw


De Drentse agrosector (incl. de glastuinbouw) is een belangrijke leverancier van de benodigde biomassa (plantaardige materialen). Ze staat bekend om haar vernieuwende werkwijze. De inzet van de provincie is om nog meer projecten van de grond te krijgen. De koppeling aan chemie en farmacie krijgt daarbij extra aandacht. De inzet van een innovatiemakelaar moet leiden tot nieuwe business cases. Verder subsidiëren wij projecten.