Groene economie


Door een stijgende vraag naar consumptiegoederen en een toenemende milieudruk staat de huidige manier van produceren wereldwijd steeds meer ter discussie. We staan aan de vooravond van een economische verandering. Een economie waarin we fossiele grondstoffen vervangen door grondstoffen uit plantaardige materialen (biobased economy) en waarin we bestaande producten zoveel mogelijk hergebruiken (circulaire economie). Dit vatten wij samen onder het begrip ‘groene economie’. De provincie zet hier vol op in.

Drenthe biedt een uitstekende basis voor groene economische ontwikkelingen van hoge kwaliteit. Dat komt door de aanwezigheid van een innovatieve chemiesector en maakindustrie, agribusiness en (glas)tuinbouw, samenwerking met de juiste kennisinstellingen en logistieke mogelijkheden.