Interreg


Europa wordt steeds belangrijker voor de regio's, en heeft veel invloed op belangrijke vraagstukken die ook de provincies aangaan. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, energie, klimaatadaptatie en leefbaarheid.  Naast een eenduidige wet- en regelgeving biedt de samenwerking in Europa ook nog andere voordelen, zoals subsidies.  Voor kennisoverdracht en belangenbehartiging werkt de provincie samen met andere Europese regio’s binnen een aantal programma’s, waaronder EU Interreg.

EU Subsidieregeling

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen.

De officiële naam van Interreg is: Europese Territoriale Samenwerking. De provincie Drenthe werkt mee in 3 verschillende Interreg-programma's. Deze richten zich op:

Interreg A

Nederland ontvangt voor de periode 2014-2020 van de EU € 309 miljoen voor de programma's in de grensregio's. Overheden en betrokken partijen moeten ook meebetalen.

Interreg Noordzee Regio programma

Met een budget van € 167 miljoen wordt er binnen dit programma gewerkt aan 4 prioriteiten: Thinking growth, Eco-innovation, Sustainable North Sea Region en Green transport and mobility

Interreg Europe

Alle landen binnen de EU richten zich binnen Interreg Europe onder meer op meer technologische ontwikkeling,  innovatie, sterkere concurrentiekracht van MKB en bescherming van het milieu.