Drenthe en Europa


Europa wordt steeds belangrijker voor de regio's, zoals de provincies. Om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen, is het van belang dat we als Noord-Nederland gezamenlijk optrekken. Dit doen we in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Europa, of beter gezegd: de Europese Unie (EU), heeft veel invloed op belangrijke vraagstukken die ook de provincies aangaan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu. Naast een eenduidige wet- en regelgeving biedt de samenwerking in Europa ook nog andere voordelen, zoals subsidies. Denk aan subsidiemogelijkheden voor plattelandsontwikkeling. Voor kennisoverdracht en belangenbehartiging werkt de provincie samen met andere Europese regio's.