Data4All


De doelen van Data4All is het ondersteunen van gemeentes en provincies bij effectief databeheer en het omzetten van verzamelde data naar digitale diensten. Bij het ontwikkelen van lokale datasystemen wordt er niet alleen rekening gehouden met  technische en organisatorische aspecten maar ook de regelgeving en ethische kwesties.  Digitale diensten bij regionale en lokale overheden moeten tenslotte betaalbaar, schaalbaar en duurzaam zijn. In het kader van Data4All zullen 19 partners uit 7 landen een aantal innovatieve data-gerelateerde concepten ontwikkelen en testen omtrent o.a. mobilitiet, energie, duurzaamheid en toerisme.

Naast de provincie Drenthe zijn ook de gemeente Emmen en NHL Stenden Hogeschool partners in dit project.