GRITH


Industrieterreinen en bedrijvenparken zijn potentiële hotspots voor de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie voor wat betreft de productie, distributie en opslag van groene elektriciteit en warmte. De noodzaak om actie te ondernemen als gevolg van stijgende energieprijzen, netcongestie en milieueisen wordt steeds dringender, maar veel van deze locaties zijn zich niet bewust van het collectieve potentieel. De transformatie van industriële sites in hernieuwbare energie hotspots vereist een heroverweging van overheidssteun en nieuwe bedrijfs- en exploitatiemodellen.

Green Renewable Industrial Transition Hotspots (GRITH) reorganiseert de betrokkenheid op locatie en biedt haalbare business cases voor de gedeelde productie, opslag en distributie van hernieuwbare energie.  Deze zullen worden getest in ten minste 25 pilots waarbij industriële locaties het aandeel hernieuwbare energie verhogen tot 40% van hun verbruik. Op deze manier laat GRITH zien hoe de EU doelen voor 2030 worden bereikt op weg naar klimaatneutraliteit in 2050.

Het project levert een gezamenlijke strategie voor het betrekken en ondersteunen van industriële locaties bij hun energietransitie, het stimuleren van groene economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Het consortium biedt oplossingen en modellen voor ten minste 37 industriële locaties en hun bedrijven.

Project looptijd:  01/04/2023 –31/03/2026

Lead Partner: Provincie Drenthe

Zie ook: GRITH op LinkedIn