Blue Transition


Blue Transition is een samenwerking van 23 partners uit 6 landen. De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest doen ook mee  - de drie Drentse pilotgebieden zijn in de Drentsche Aa, Zeijen en de Veenkoloniën.   Centrale vraag in het project is op welke wijze we de waterhuishouding moeten aanpassen om in te spelen op de klimaatverandering. Trigger voor het project is de droogte van de afgelopen jaren geweest, maar ook de noodzakelijke veranderingen in de waterhuishouding om bijvoorbeeld de doelen voor de waterkwaliteit te realiseren zijn onderdeel. De resultaten moeten uiteindelijk bijdragen aan een korte en lange termijn strategie gericht op klimaatadaptatie. Dat sluit weer mooi aan bij het inmiddels uitgedragen landelijke beleid waarbij water en bodem sturend zijn.