EHRIN


EHRIN is gericht op het versterken van samenwerkende ‘governance’ met betrekking tot waterstof. Oftewel, het uitvoeren van beleid, controle, regels en principes - de besturing op langere termijn bij de toekomstige ontwikkelingen in waterstof.  Dit project zal resulteren in een gezamenlijk ontwikkeld strategie dat overgenomen kan worden door andere landen en regio’s n Europa.

Lead partner: provincie Drenthe