Economische Koers Drenthe 2020-2023


Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact

In het voorjaar van 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Economische Koers Drenthe 2020 – 2023, het beleidskader voor het versterken van de Drentse economie, vastgesteld. Niet lang daarna brak de coronacrisis uit en de vraag rijst: gaat die uitgestippelde Koers wel samen met de coronacrisis waar we ons nu in bevinden? Ja, want de Koers biedt ons ook in deze onzekere tijd een stevige basis om onze economie toekomstbestendiger te maken. Wél vragen de gevolgen van de coronacrisis nóg meer van ieders flexibiliteit en innovatief vermogen. Hoe lang de crisis voortduurt en wat de gevolgen exact zullen zijn, is nu nog niet duidelijk, maar het heeft een forse impact op de economie in Drenthe.