Economische Koers Drenthe 2020-2023


Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact

In het najaar van 2020 hebben Provinciale Staten de Economische Koers Drenthe 2020 – 2023, het beleidskader voor het versterken van de Drentse economie, vastgesteld. De wereld om ons heen verandert snel en uitdagingen zoals de coronacrisis, grondstoffenschaarste en de geopolitieke situatie zetten de economie onder druk. De Koers biedt in onzekere tijden een stevige basis om onze economie toekomstbestendiger te maken. Wél vragen de gevolgen van  nóg meer van ieders flexibiliteit en innovatief vermogen.

Economische Koers Drenthe in beeld

Bent u benieuwd naar de verhalen uit Drenthe? En welke innovaties en initiatieven inmiddels zijn ontwikkeld? Bekijk dan het online magazine: 'Economische koers Drenthe in beeld' met aansprekende voorbeelden van bedrijven en projecten uit de Drentse economie.