Versterken van het vestigingsklimaat


Het vestigingsklimaat van Drenthe bepaalt voor een belangrijk deel de aantrekkingskracht op ondernemers en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Het vestigingsklimaat wordt dan ook gezien als één van de fundamenten van de economie.

Voor een vitale economie is het van belang aantrekkelijke randvoorwaarden te bieden om bedrijven aan te trekken en te behouden voor Drenthe, zoals voldoende geschikte en toekomstbestendige werklocaties. Daarbij zullen we rekening moeten houden met de schaarse ruimte, stikstofruimte, beschikbare netcapaciteit, arbeidsmarktkrapte en de watervoorziening.

Onze ambitie

We willen ervoor zorgen dat Drenthe ook de komende jaren een aantrekkelijke vestigingslocatie blijft met voldoende ontwikkelmogelijkheden. Voor de reeds gevestigde bedrijven en instellingen en voor nieuwkomers die iets toevoegen aan de Drentse economie. Om voldoende ontwikkelmogelijkheden te kunnen bieden, moeten onze werklocaties aantrekkelijk, toekomstbestendig en goed bereikbaar zijn en blijven. Ze moeten voldoen aan de veranderende eisen die gebruikers én de maatschappij stellen.

Onze inzet

Op hoofdlijnen zien we voor onszelf de volgende rollen en taken:

  • Stimuleren en faciliteren van partijen die werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen
  • Sterkere provinciale sturing op (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen
  • Sterkere provinciale sturing op (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen