Versterken van het ondernemerschap


Bedrijven krijgen te maken met steeds grotere en complexere uitdagingen in een veranderende wereld. Om op al deze ontwikkelingen te kunnen inspelen en voor het voortbestaan van hun bedrijf, moeten ondernemers in toenemende mate wendbaar en weerbaar zijn.

Het is noodzakelijk dat het Drentse bedrijfsleven actief blijft ontwikkelen en inspeelt op de transities. Vooral het mkb speelt hier nog te weinig op in, waardoor er nog een grote uitdaging ligt. Het is van groot belang dat ze hierbij ondersteund worden.

Onze ambitie

Binnen en buiten Drenthe is een ondersteuningsstructuur aanwezig van waaruit Drentse ondernemers geholpen worden bij het inspelen op de voortdurende veranderingen van de economie en samenleving. Zo worden ondernemers bijvoorbeeld geholpen met de toegang tot financiering, netwerken en kennis(instellingen). Of worden zij ondersteund bij specifieke vraagstukken over circulariteit, digitalisering of internationalisering. Een beperkt deel van het ondersteuningsaanbod ontsluiten en/of financieren we vanuit de provincie.

Onze ambitie is dat de beschikbare ondersteuningsstructuur – de optelsom van ons eigen aanbod en het aanbod van anderen – zodanig op elkaar aansluit, dat ondernemers in Drenthe optimaal in staat worden gesteld te werken aan een toekomstgericht en bestendig businessmodel. We hebben daarbij ook oog voor de specifieke vraagstukken die spelen bij de retail en de vele familiebedrijven in Drenthe.

Samen met de andere noordelijke provincies en organisaties willen we een beter aanbod realiseren voor bedrijven die internationaal actief zijn of willen worden.

Onze inzet

Met het programma Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) vult de provincie samen met de Drentse gemeenten en kennisinstellingen een belangrijk deel van de eerstelijnsdienstverlening voor ondernemers in. In dit programma worden ondernemers door onafhankelijke adviseurs op weg geholpen bij het vinden van antwoorden op hun vragen. Vanuit de uitvoering van dit programma hebben we zicht op vraagstukken van ondernemers en de mate waarin de beschikbare ondersteuningsinfrastructuur hierop aansluit.

Dit inzicht zetten we proactief in om de ondersteuningsinfrastructuur verder te optimaliseren. Dat doen we door data te verzamelen over de mate waarin de vraag en het aanbod op elkaar aansluiten en deze data systematisch te analyseren en te delen met onze partners. Zo zijn we in staat om samen met verschillende dienstverleners een ondersteuningsinfrastructuur te bieden, die optimaal inspeelt op de vraagstukken van het generieke mkb. Witte vlekken in de dienstverlening rondom specifieke ondernemersvraagstukken (bijvoorbeeld over export) of in de dienstverlening aan specifieke doelgroepen van ondernemers (start- en scale-ups) weten we zo samen met onze partners alsnog in te vullen.