Cijfers economie en arbeidsmarkt


Hoe ontwikkelen de Drentse economie en arbeidsmarkt zich? En wat kan de provincie Drenthe doen om die te stimuleren? Om een goed beeld te hebben van de Drentse situatie laten we regelmatig onderzoeken uitvoeren zoals het jaarlijkse Werkgelegenheidsonderzoek, Noordelijk Onderzoek Arbeidsmarkt en Economische Barometer Noord-Nederland.

Ook maken we gebruik van verschillende bronnen zoals Arbeidsmarktinzicht, het CBS en het UWV. Op basis daarvan passen we waar nodig ons beleid aan.

Werkgelegenheidsonderzoek

Het Provinciaal Werkgelegenheidsregister Drenthe (PWR) is al jaren een veelgebruikte bron voor gegevens over spreiding en ontwikkeling van vestigingen en arbeidsplaatsen. Deze informatie verzamelen provincie en gemeenten met een jaarlijks onderzoek. Dit geeft inzicht in de aard, locatie en ontwikkelingen van de Drentse werkgelegenheid en bedrijvigheid.

De gegevens worden gebruikt voor het economisch en arbeidsmarktbeleid, maar ook voor analyses op diverse andere terreinen, zoals verkeer en vervoer/mobiliteit en ruimtelijke planning. Daarnaast maken bedrijven en instellingen gebruik van de cijfers voor informatie over hun branche of sector.

Ipsos I&O uit Enschede voert het onderzoek uit. Alle bedrijven en instellingen met 10 of meer werkzame personen krijgen hiervoor een uitnodiging. Kleinere bedrijven steekproefsgewijs. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en de resultaten worden zo gepresenteerd, dat deze niet herleidbaar zijn naar individuele bedrijven en instellingen.

Heeft u een uitnodiging ontvangen om mee te doen met het onderzoek? En heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met Ipsos I&O: helpdesk@ioresearch.nl of telefonisch via (053) 2005 300.