Meer banen in Drenthe


Per 1 april 2023 waren er in Drenthe 4.050 banen meer dan het jaar ervoor, een groei van 1,7%. Hiermee komt de totale werkgelegenheid uit op bijna 240.000 banen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het jaarlijks provinciaal werkgelegenheidsonderzoek.

Tussen april 2022 en april 2023 nam het aantal vestigingen toe tot bijna 52.500, een groei van 4,3% ofwel bijna 2.200 vestigingen. Deze groei wordt volledig veroorzaakt door een toename van het aantal vestigingen met 1 werkzame persoon, dit zijn eenmanszaken, zzp’ers, freelancers en kleine zelfstandigen. Van alle vestigingen bestaat nu ruim twee derde uit deze categorie. Deze groep is goed voor 15% van de totale werkgelegenheid.

Ontwikkeling per sector

De werkgelegenheid nam in de meeste sectoren toe. Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de werkgelegenheid per sector in Drenthe. De zakelijke dienstverlening laat tussen april 2022 en april 2023 de grootste absolute groei zien, met ruim 1.050 banen (+3,6%). De bouw en industrie volgen met een absolute groei van ruim 800 (+5,6%) respectievelijk bijna 650 banen (+2,4%). Het aantal banen in de landbouw, delfstoffenwinning, informatie & communicatie en financiële instellingen nam daarentegen af.

Opvallend is de groei bij de overheid. Vooral bij gemeenten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nam de werkgelegenheid toe.

De zorg is nog altijd de grootste sector in Drenthe met een vijfde van het totaal aantal banen. In deze sector kwamen er per saldo bijna 170 banen bij, een relatief bescheiden groei vergeleken met de jaren ervoor.

Werkgelegenheidsgroei gemeenten

Hoewel er binnen Drenthe verschillen zijn, is de werkgelegenheid in de periode 2022-2023 in vrijwel alle gemeenten gegroeid. Alleen Hoogeveen (-1,2% ofwel -350 banen) en De Wolden (-0,5%, -50 banen) vormen hierop een uitzondering. De daling in Hoogeveen wordt met name veroorzaakt door een terugloop van werkgelegenheid in de zorg. Dit komt vooral door de verplaatsing van zorg en daarmee personeel van het Treant ziekenhuis in Hoogeveen naar Emmen.

Van de vier grootste gemeenten kenden Meppel en Emmen de grootste groei. In Meppel groeide de werkgelegenheid met 3,5% (ruim 700 banen) en in Emmen met 2,9% (ruim 1.400 banen).

De ontwikkeling van de werkgelegenheid laat zich lastig voorspellen. Onder meer de oorlog in Oekraïne, de hogere grondstof- en energieprijzen en de inflatie hebben grote impact op de economie en daarmee werkgelegenheid. Daarnaast blijft de druk op de arbeidsmarkt groot.

Achtergrondinfo

In Drenthe laten de provincie en gemeenten elk jaar een werkgelegenheidsonderzoek uitvoeren onder bedrijven en instellingen. De gegevens worden gebruikt voor het economisch en arbeidsmarktbeleid.

Totaal aantal banen per sector

Groei 2022-2023

Sector

2022

2023

abs.

%

Totaal aantal banen per sector

Landbouw

10.270

10.180

-90

-0,9%

Industrie (incl. delfstoffenwinning)

25.920

26.550

630

2,4%

Nutsbedrijven

1.520

1.580

60

4,0%

Bouw

14.560

15.370

810

5,6%

Handel

41.420

41.760

340

0,8%

Vervoer en opslag

6.840

6.940

100

1,4%

Horeca

11.970

12.100

130

1,1%

Informatie en communicatie

5.150

5.140

-10

-0,2%

Financiële instellingen

3.890

3.870

-20

-0,5%

Zakelijke diensten

28.860

29.910

1.050

3,6%

Overheid

13.650

14.130

480

3,5%

Onderwijs

14.360

14.510

150

1,0%

Zorg

46.970

47.140

170

0,4%

Overige diensten

10.530

10.780

250

2,4%

Totaal

235.910

239.960

4.050

1,7%

  • Bron: Provinciaal werkgelegenheidsregister Drenthe 2023
  • Inclusief uitzendkrachten, peildatum 1 april.

Banen per gemeente en COROP-regio

Groei 2022-2023

Gemeente

2022

2023

abs.

%

Banen per gemeente en COROP-regio

Aa en Hunze

8.810

8.870

60

0,7%

Assen

42.730

43.210

480

1,1%

Borger-Odoorn

8.820

8.970

150

1,7%

Coevorden

15.700

16.110

410

2,6%

Emmen

48.920

50.330

1.410

2,9%

Hoogeveen

30.740

30.390

-350

-1,2%

Meppel

20.590

21.310

720

3,5%

Midden-Drenthe

15.330

15.570

240

1,6%

Noordenveld

11.830

12.250

420

3,6%

Tynaarlo

13.310

13.640

330

2,5%

Westerveld

9.850

10.090

230

2,4%

De Wolden

9.280

9.230

-50

-0,5%

COROP Noord-Drenthe

92.010

93.540

1.540

1,7%

COROP Zuidoost-Drenthe

73.440

75.410

1.970

2,7%

COROP Zuidwest-Drenthe

70.460

71.010

550

0,8%

Drenthe

235.910

239.960

4.050

1,7%

  • Bron: Provinciaal werkgelegenheidsregister Drenthe 2023
  • Inclusief uitzendkrachten, peildatum 1 april.
  • Een regionale indeling van Nederland in 40 gebieden, een regionaal gebied tussen provincies en gemeenten in. Drenthe kent drie COROP-regio’s: Noord-Drenthe (gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo), Zuidoost-Drenthe (gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen) en Zuidwest-Drenthe (gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld, De Wolden).