Vestigingsklimaat


De provincie Drenthe zet in op een sterke economie en wil daarom het vestigingsklimaat nog aantrekkelijker maken. Doel is dat meer bedrijven zich in Drenthe gaan vestigen en bestaande bedrijvigheid behouden blijft. We pakken dit op samen met onze partners, waaronder de gemeenten, NOM, parkmanagementorganisaties, VNO-NCW MKB Noord, Kamer van Koophandel en Marketing Drenthe.