Vestigingsklimaat


De provincie Drenthe zet in op een sterke economie en wil daarom het vestigingsklimaat nog aantrekkelijker maken. Doel is dat meer bedrijven zich in Drenthe gaan vestigen en bestaande bedrijvigheid behouden blijft. We pakken dit op samen met onze partners, waaronder de gemeenten, NOM, parkmanagementorganisaties, VNO-NCW MKB Noord en Kamer van Koophandel. Samen met Groningen en Fryslân interesseren we via Top Dutch internationale bedrijven om zich in het noorden te vestigen. De NOM speelt een belangrijke rol bij de acquisitie van bedrijven.

In Drenthe is een ruim aanbod aan kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen: zichtlocaties en industrieterreinen met alle denkbare voorzieningen, locaties aan vaarwater en kantorenparken. Fysiek en digitaal perfect ontsloten en voor heel aantrekkelijke grondprijzen. Concentratie van economische activiteiten in stedelijke netwerken dragen bij aan de versteviging van de concurrentiepositie van Drentse bedrijven. We leggen hierbij de focus op Dutch Tech Zone, regio Meppel-Zwolle en de Regio Groningen-Assen.

De provincie zet ook in op het versterken van de logistieke sector. Dit draagt bij aan het vergroten van de concurrentiekracht van logistieke bedrijven en de ontwikkeling van de havens Zwolle-Kampen-Meppel en railterminal Emmen-Coevorden als (inter)nationale logistieke knooppunten. Samen met gemeenten zorgen we voor een optimale (digitale) bereikbaarheid.

Om de winkelkernen van binnensteden (weer) vitaal te maken hebben provincie en gemeenten een Retailagenda opgezet.

Ondernemersklimaat

Naast industrie, vormen handel en dienstverlening de belangrijkste economische pijlers voor een vitale en dynamische regio. In Drenthe zijn relatief veel kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd. Creatieve en innovatieve ondernemers hebben succes op het gebied van onder meer (biobased) vezels, medische instrumenten, kunststoffen, agribusiness en toerisme. Clustervorming wordt bevorderd. Zo zijn er groeiende clusters rond de slimme (maak)industrie en (groene) chemie.