Innovatie en digitalisering


Voor een sterk bedrijfsleven zijn kennis en innovatie de basis. Een bedrijfsleven, dat zich kan blijven ontwikkelen en aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven te versterken, willen wij het toepassen van kennis bevorderen. We zetten ons in voor het op innovatie gerichte MKB in het algemeen en voor een aantal kansrijke sectoren in Drenthe in het bijzonder. Het gaat dan om de slimme maakindustrie, biobased economy/ agribusiness/groene chemie, gezondheidseconomie en vrijetijdseconomie. Innovatie vraagt om een gezamenlijke aanpak en intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen.

Astron en Blockchaingers: Technologie van de toekomst