Innovatie en digitalisering


Kennis en innovatie zijn de basis voor een sterk bedrijfsleven. Bedrijfsleven, dat zich kan blijven ontwikkelen en aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven te versterken, willen wij het toepassen van kennis bevorderen. We zetten ons in voor het op innovatie gerichte MKB in het algemeen en voor een aantal kansrijke sectoren in Drenthe in het bijzonder.