Innovatie en digitalisering


Kennis en innovatie zijn de basis voor een sterk bedrijfsleven. Een bedrijfsleven, dat zich kan blijven ontwikkelen en aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven te versterken, willen wij het toepassen van kennis bevorderen. We zetten ons in voor het op innovatie gerichte MKB in het algemeen en voor een aantal kansrijke sectoren in Drenthe in het bijzonder. Het gaat dan om de slimme maakindustrie, biobased economy/agribusiness/chemie, gezondheidseconomie en vrijetijdseconomie. Innovatie vraagt om een gezamenlijke aanpak en intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen.

Innovatie vraagt om een gezamenlijke aanpak en intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen.

De combinatie van een aantal sterke clusters en technologische ontwikkelingen biedt kansen voor innovaties. Zo zijn er kennisinstellingen en bedrijven in Drenthe, die veel kennis hebben op het gebied van slimme sensorsystemen. Met die kennis in combinatie met kennis over grootschalige dataverwerking lopen we voor op andere regio’s. Toepassing van deze systemen is op tal van gebieden mogelijk, zoals bij energie, mobiliteit, gezondheidszorg en waterbeheer. Voor de (maak-)industrie wordt het steeds belangrijker om productieprocessen slimmer, flexibeler of zelfs zelflerend te maken. Hierdoor kan efficiënter worden geproduceerd of ontstaan nieuwe businessmodellen. Veel meer bedrijven in Drenthe kunnen meeprofiteren van deze kennis en ontwikkelingen.

De provincie Drenthe is een proeftuin voor technologische ontwikkelingen. Gericht op slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo wordt er in Drenthe gewerkt aan drones, smart farming, smart industry, big data, digitale economie, cybersecurity, smart health, robotics, snel internet, 5G en blockchain.

Om de ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things aan te jagen is er het Drents Internet der Dingen Initiatief (DIDI). Een gratis LoRaWAN netwerk voor overheden, non profit organisaties en onderwijs. Startups en bedrijven kunnen er gedurende 6 maanden mee experimenteren.

Verder stimuleren wij kennisuitwisseling, samenwerking en projectontwikkeling, binnen Drenthe, maar zeker ook met partijen buiten de provinciegrenzen.

Heeft u innovatieve ideeën, waarbij u samenwerkt met andere bedrijven en/of kennisinstellingen?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.