Innovatie


Kennis en innovatie zijn de basis voor een sterk bedrijfsleven. Bedrijfsleven, dat zich kan blijven ontwikkelen en aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven te versterken, willen wij het toepassen van kennis bevorderen. We zetten ons in voor het op innovatie gerichte MKB in het algemeen en voor een aantal kansrijke sectoren in Drenthe in het bijzonder. Het gaat dan om sensorsysteemtechnologie, biobased economy/agribusiness/chemie, gezondheidseconomie en vrijetijdseconomie. Innovatie vraagt om een gezamenlijke aanpak en intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen.

De combinatie van een aantal sterke clusters en technologische ontwikkelingen biedt kansen voor innovaties. Zo zijn er kennisinstellingen en bedrijven in Drenthe, die veel kennis hebben op het gebied van slimme sensorsystemen. Met die kennis in combinatie met kennis over grootschalige dataverwerking lopen we voor op andere regio’s. Toepassing van deze systemen is op tal van gebieden mogelijk, zoals in energie, mobiliteit, gezondheidszorg en waterbeheer. Voor de (maak-)industrie wordt het steeds belangrijker om productieprocessen slimmer, flexibeler of zelfs zelflerend te maken. Veel meer bedrijven in Drenthe kunnen meeprofiteren van deze kennis en ontwikkelingen.

Landelijk is een aantal topsectoren benoemd, waaronder High Tech Systems & Materials (HTSM). Sensortechnologie vormt daar een onderdeel van. Wij proberen Drentse initiatieven beter aan te laten haken bij het nationale topsectorenbeleid. Dit geldt voor alle kansrijke clusters.

Verder stimuleren wij kennisuitwisseling, samenwerking en projectontwikkeling, binnen Drenthe, maar zeker ook met partijen buiten de provinciegrenzen.

Heeft u innovatieve ideeën, waarbij u samenwerkt met andere bedrijven en/of kennisinstellingen? De provincie stimuleert dit. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.