Midden- en Kleinbedrijf (MKB)


Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is de motor van de Drentse economie. Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven is MKB. De provincie zet zich in voor het versterken van de concurrentie- en innovatiekracht van het (startende) Drentse bedrijfsleven. Ook werkt de provincie aan een zo optimaal mogelijk vestigingsklimaat om bedrijven te behouden c.q. aan te trekken. Het MKB is belangrijk voor onze economie. De provincie wil Drentse ondernemers een extra steuntje in de rug bieden.

logo_ik_ben_drents_ondernemer