Midden- en Kleinbedrijf (MKB)


Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is de motor van de Drentse economie. Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven is MKB. De provincie zet zich in voor het versterken van de concurrentie- en innovatiekracht van het (startende) Drentse bedrijfsleven. Ook werkt de provincie aan een zo optimaal mogelijk vestigingsklimaat om bedrijven te behouden c.q. aan te trekken.