Midden- en Kleinbedrijf (MKB)


Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is de motor van de Drentse economie. Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven is MKB. De provincie zet zich in voor het versterken van de concurrentie- en innovatiekracht van het (startende) Drentse bedrijfsleven. Ook werkt de provincie aan een zo optimaal mogelijk vestigingsklimaat om bedrijven te behouden c.q. aan te trekken. Het MKB is belangrijk voor onze economie. De provincie wil Drentse ondernemers een extra steuntje in de rug bieden.

Dit doen wij door directe ondersteuning van het MKB. Dat gebeurt onder andere door lobby voor vermindering van de administratieve lasten, het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, het stimuleren van internationale handel en het (laten) uitvoeren van diverse onderzoeken. Daarnaast zetten we in op het verbeteren van de toegang voor het MKB naar de verschillende financieringsmogelijkheden.

Bent u MKB'er en heeft u innovatieve ideeën of bent u een starter of doorgroeier met een ambitieus plan? De provincie stimuleert dit. Kijk voor meer informatie op ikbendrentsondernemer.nl of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.