Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma


Overeenkomstig artikel 66 van de Provinciewet

Januari 2019

FUNCTIES UIT HOOFDE VAN DE PORTEFEUILLE
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

 • Lid Algemeen Bestuur

SNN

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur (van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019)

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
 • Lid Bestuur Kraus Groeneveld Stichting
 • Lid Stuurgroep RIEC-Noord
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Drentse Veteranen
 • Lid Comité van Aanbeveling van De Noordelijke Haringparty
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Peter de Grote Festival

Functies op persoonlijke titel

Bezoldigd Onbezoldigd
Geen
 • Ambassadeur Liliane Fonds
 • Ambassadeur Stichting Hartveilig Drenthe
 • Stichting Resto Van Harte, voorzitter van de Raad van Toezicht
 • Stichting De Dutch Don’t Dance Division, Voorzitter van het bestuur
 • Voorzitter jury Overheidsmanager van het Jaar
 • Ambassadeur Alliantie van Kracht tegen Armoede