Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma


Overeenkomstig artikel 66 van de Provinciewet

December 2022

FUNCTIES UIT HOOFDE VAN DE PORTEFEUILLE
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

SNN/Noorderlijke Samenwerking

 • Lid Algemeen Bestuur
 • Lid Regiegroep Noordelijke Samenwerking

IPO

 • Plv. lid Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Voorzitter Algemeen Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
 • Lid Bestuur Kraus-Groeneveld Stichting
 • Lid Stuurgroep RIEC-Noord
 • Voorzitter jury Overheidsmanager van het Jaar
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Drentse Veteranen
 • Lid Comité van Aanbeveling van De Noordelijke Haringparty
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Peter de Grote Festival
 • Ambassadeur Stichting Hartveilig Drenthe
 • Ambassadeur Alliantie van Kracht tegen Armoede
 • Voorzitter Prinsjesprijs
 • Lid Evaluatiecommissie Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Lid van het comité van aanbeveling van de DEMMA stichting
Nevenfuncties op persoonlijke titel
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

 • Ambassadeur Liliane Fonds
 • Voorzitter Bestuur Stichting De Dutch Don’t Dance Division
 • Lid Raad van Toezicht Kunstmuseum Den Haag/ Escher in Het Paleis
 • Voorzitter Raad van Toezicht VSBfonds
 • Lid Raad van Toezicht Restauratiefonds