N962


De N962 ligt in de provincies Drenthe en Groningen. De weg verbindt De Groeve met Kiel-Windeweer. De weg kruist onderweg met de provinciale weg N386. Het is deels een stroomweg en deels een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Nieuwsberichten