N919


De N919 ligt in de provincies Drenthe en Fryslân. De weg verbindt Huis ter Heide met Oosterwolde. De weg kruist onderweg met de provinciale weg N373. Het is deels een stroom weg en deels een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Nieuwsberichten